Wycieczka Lubelskie ABC – od romanizmu po klasycyzm

Wycieczka "Lubelskie ABC – od romanizmu po klasycyzm"

liczba atrakcji: 9
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-30 16:16:32

Ocena: 0

Opis:
Lublin, największe miasto wschodniej Polski, nieco przypomina klimatem metropolie dawnych kresów, zarówno Lwów, jak i Wilno. Krótka wizyta w obrębie lubelskiej starówki pozwoli poznać tutejszą zabytkową architekturę, pełną łagodnych barw, umiłowania harmonii i pięknych proporcji. Na szczególną uwagę zasługuje lubelski renesans, uznawany za jedno z najważniejszych zjawisk w architekturze Europy środkowej przełomu XVI-XVII w.

 
Zamek (Muzeum Lubelskie) w Lublinie Zamek (Muzeum Lubelskie) w Lublinie
Budowla, która dziś nosi miano zamku ...nigdy nim nie była. Stworzono ją jako więzienie na rozkaz cara i funkcję tę pełniła aż do 1954 r. Jej jasne, neogotyckie mury, a zwłaszcza brama wjazdowa, okolona dwiema wieżyczkami z blankami, to dziś symbol miasta. Z pierwotnej twierdzy zostało niewiele: donżon i kaplica. Donżon, czyli wieża mieszkalno-obronna, powstał w XIII w. i reprezentuje styl romański. To rotunda o ścianach grubych na trzy metry: u dołu szarych, wapiennych, wyżej – z czerwonej...
Brama Grodzka w Lublinie Brama Grodzka w Lublinie
Klasycystyczna Brama Grodzka w Lublinie, pochodząca z końca XVIII w., była do początków II wojny światowej granicą między polską a żydowską częścią miasta. Dziś jest siedzibą niezwykłego ośrodka (nazywanego po prostu „Bramą Grodzką”). Placówka ta chce ocalić pamięć o przedwojennym charakterze miasta i o losach jego żydowskich mieszkańców. Czyni to poprzez wystawy, akcje edukacyjne, zbieranie świadectw, happeningi.
Rynek i Trybunał Koronny w Lublinie Rynek i Trybunał Koronny w Lublinie
Staromiejski rynek w Lublinie zdominowany został przez ogromną bryłę dawnego ratusza i Trybunału Koronnego, czyli sądu drugiej (i ostatniej) instancji dla okolicznej szlachty. Gmach wielokrotnie przebudowywano, aż w końcu przybrał formę późnoklasycystyczną, z tympanonem ozdobionym herbami Korony i Litwy. Dziś mieści się tu Urząd Stanu Cywilnego. Z gmachem tym wiąże się chyba najbardziej znana z lubelskich legend. Toczyła się tu sprawa przeciw możnemu szlachcicowi, który najechał i spalił dom pewnej...
Lubelska Trasa Podziemna w Lublinie Lubelska Trasa Podziemna w Lublinie
Z inicjatywy ośrodka „Brama Grodzka” powstała Lubelska Trasa Podziemna, niezwykłe przejście piwnicami od Trybunału Koronnego na plac Po Farze. Jego długość wynosi 300 m. Przechodzi się przez 14 sal, pięknie odrestaurowanych i oświetlonych. W niektórych ustawiono makiety, ukazujące rozwój Lublina od VIII do XVIII w. Najciekawszym punktem wycieczki jest jednak multimedialne widowisko, przenoszące uczestników do 1719 r. – czasów wielkiego pożaru miasta. Dźwięki i obrazy dają złudzenie przebywania w...
zespół kościelno-klasztorny Dominikanów w Lublinie zespół kościelno-klasztorny Dominikanów w Lublinie
Najcenniejszym obiektem sakralnym w Lublinie jest zespół kościelno-klasztorny Dominikanów. Kościół ufundowany przez Kazimierza Wielkiego wielokrotnie przebudowywano. Obecną renesansową formę przybrał po odbudowie w 2. połowie XVI w.
bazylika św. św. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela w Lublinie bazylika św. św. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela w Lublinie
Archikatedra, czyli bazylika św. św. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela w Lublinie, powstawała w latach 1586–1625 jako kościół zakonny Jezuitów. Dziś jest to ogromna świątynia, dzięki przebudowie głównie barokowa, ale z elementami renesansowymi, rokokowymi i klasycystycznymi (front świątyni z portykiem wspartym na sześciu kolumnach). We wnętrzu uwagę zwracają freski, wykonane w XVIII w. – pokrywają całą powierzchnię ścian i sklepienia. To prawdziwa feeria barw i złoceń. Dzięki złudzeniu optycznemu...
Wieża Trynitarska w Lublinie Wieża Trynitarska w Lublinie
Obok lubelskiej archikatedry stoi Wieża Trynitarska, która początkowo była tylko furtą klasztorną. Po podwyższeniu stała się dzwonnicą. W XIX w. nadano jej charakter neogotycki, który zachowała do dziś. Ma charakterystyczną, trójdzielną konstrukcję: u dołu jest na planie kwadratu, potem – ośmiokąta, a całość wieńczy wieżyczka. Ozdabiają ją blendy i oszczędne dekoracje. Równie prostą formę mają pomieszczenia wieży. Uwagę przykuwają schody ze zwykłych dębowych bali, jeszcze z czasów jezuickich. Z...
Brama Krakowska w Lublinie Brama Krakowska w Lublinie
Brama Krakowska to jeden z symboli Lublina. Przed wiekami broniła dostępu do centrum. Zbudowano ją pod koniec XIV w., ale wtedy istniała tylko jej dolna część, zakończona krenelażem. W kolejnych dwóch stuleciach znacznie ją podwyższono i dodano ośmiokątne zwieńczenie z miedzianym hełmem. Dawniej wokół bramy kwitło życie handlowe Lublina, dziś można tu spotkać kwiaciarki i malarzy. Pomieszczenia wewnątrz budowli zajęło Muzeum Historii Miasta Lublina. Na kolejnych kondygnacjach ulokowano eksponaty...
Zespół klasztorny karmelitów bosych w Lublinie Zespół klasztorny karmelitów bosych w Lublinie
Zespół klasztorny karmelitów w Lublinie (fundacja Katarzyny Sanguszkowej) pierwotnie (do 1807 r.) był opactwem ...sióstr karmelitanek. Położony w pobliżu Bramy Krakowskiej, wybudowany został w latach 1635-1644 w stylu renesansu lubelskiego. Pięknie prezentuje się szczyt kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP, dekorowany posągami św. Teresy z Avila oraz św. Jana od Krzyża. Od strony prezbiterium wznosi się smukła wieżyczka. W pobielanym, jednonawowym wnętrzu na uwagę zasługują piękne sklepienia zdobione...