Wycieczka „Małopolskie Carcassonne”, bizony i tajemnice klasztoru kamedułów

Wycieczka "„Małopolskie Carcassonne”, bizony i tajemnice klasztoru kamedułów "

liczba atrakcji: 12
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków
autor: Justyna
data dodania wycieczki: 2011-05-12 14:23:17

Ocena: 5

Opis:
Południowa część historycznej Ziemi Sandomierskiej należała między XIV i XVII stuleciem do najlepiej rozwiniętych i najzamożniejszych skrawków Rzeczypospolitej szlacheckiej. Dziś nieco zapomniane miasteczka doliny rzeki Czarnej wciąż czekają na odkrycie, oferując najwyższej wartości zabytki a także nieco zaskakujące niespodzianki...

 
Mury obronne i Brama Krakowska w Szydłowie Mury obronne i Brama Krakowska w Szydłowie
Szydłów (zwany niekiedy polskim Carcassonne) zaliczany jest do miejscowości, w których w najlepszym stanie zachował się system średniowiecznych fortyfikacji. Prawa miejskie Szydłów uzyskał z nadania Władysława Łokietka w 1329 r. (od 1869 r. ponownie jest wsią), a mury obronne – w celu ochrony młodego miasta – nakazał wznieść Kazimierz Wielki. Historyczne centrum Szydłowa otaczał mur grubości 2 m, a do dziś zachowały się jego fragmenty łącznej długości 680 m. W 1822 r. zubożałe miasto usiłowało...
Ruiny zamku i Skarbczyk Ruiny zamku i Skarbczyk
Część systemu obronnego Szydłowa stanowił zamek królewski zbudowany około 1354 r. w miejscu najbardziej niedostępnym dla potencjalnych wrogów. Zniszczony przez Siedmiogrodzian w 1630 r. oraz w czasie „potopu” szwedzkiego, zamek pozostaje obecnie zabezpieczoną ruiną. Do dziś zachowały się wysokie mury obwodowe z gotyckimi elementami dekoracyjnymi. Można też rozszyfrować lokalizację niektórych pomieszczeń, m.in. obszernej sali rycerskiej z wnęką na kominek. Po przeciwnej stronie dziedzińca wznosi...
Synagoga w Szydłowie Synagoga w Szydłowie
Z połowy XVI w. pochodzi późnogotycka synagoga w Szydłowie z renesansowym wnętrzem, wzniesiona w obrębie murów miejskich w północnej części miasta. Dobudowany do gmachu od zachodu częściowo drewniany obiekt mieścił m.in. babiniec (część świątyni przeznaczoną dla kobiet). W synagodze oglądać można judaiki – przedmioty związane z kultem, pozostałości polichromii oraz współczesne prace autorstwa prof. G. Zemły: 4-metrowy model posągu Mojżesza (zrealizowanego i stojącego w Łodzi) oraz płaskorzeźby...
Kościół św. Władysława w Szydłowie Kościół św. Władysława w Szydłowie
Główna świątynia chrześcijańska Szydłowa – gotycki kościół farny św. Władysława ufundował w 1355 r. Kazimierza Wielkiego jako zadośćuczynienie za śmierć (przez utopienie) ks. Baryczki. Gotycka świątynia została wzniesiona z czerwonej cegły. Halowe wnętrze ma dwie nawy, a dzielą je dwie kolumny, na których wspiera się efektowne sklepienie palmowe. Ołtarz główny pochodzi z 1517 r., warto także zwrócić uwagę na dwa obrazy z początku XVIII, przedstawiające św. Floriana i św. Kazimierza. Pobielana,...
Zespół pałacowy w Kurozwękach Zespół pałacowy w Kurozwękach
W 2 poł. XIV w. nad rozlewiskiem rzeczki Czarnej stanął drewniano-murowany gotycki zamek wojewody krakowskiego Dobiesława z Kurozwęk. W późniejszym okresie zamek zajmowały kolejne możne rody: Lanckorońscy, Sołtykowie, Popielowie. Przebudowywany, zamek stopniowo zatracał cechy obronne: w XVII w. powstały dwa skrzydła pałacowe, a w latach 1768-1772 gdański architekt F. Nax, zatrudniony przez wojewodę sandomierskiego Macieja Sołtyka, uczynił z Kurozwęk znaną dziś barokowo-klasycystyczną rezydencję....
Mini zoo i stado bizonów w Kurozwękach Mini zoo i stado bizonów w Kurozwękach
Wśród bardzo licznych atrakcji przygotowanych z myślą o gościach przez gospodarzy pałacu (potomków przedwojennych właścicieli) na uwagę zasługuje m.in. stado bizonów oraz mini zoo. W kurozwęckim mini zoo zobaczyć można lamy, świnki wietnamskie, kucyki szetlandzkie, osły, strusie oraz kilka gatunków ptaków. Stado bizonów, podobno jedyne w Polsce, liczące obecnie powyżej 80 sztuk istnieje w Kurozwękach od 2000 r. Można je zobaczyć podczas pieszej wycieczki lub z wnętrza „westernowego” wozu.
Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Augustyna w Kurozwękach Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Augustyna w Kurozwękach
Pozostałością pierwszego kościoła w Kurozwękach (połowa XII w.) jest prezbiterium. W 1483 r. świątynia została powiększona przez dobudowanie obecnej nawy głównej. W 1696 r. ówcześni właściciele Kurozwęk – Lanckorońscy – obok gotyckiego kościoła wznieśli barokową kaplicę Pięciu Ran Chrystusa, przykrytą kopułą z latarnią. Efektowna neogotycka kaplica na tyłach kościelnego prezbiterium wybudowana został w XIX w. przez rodzinę Popielów.
Kościół św. Bartłomieja z kaplicą Matki Bożej Różańcowej w Staszowie Kościół św. Bartłomieja z kaplicą Matki Bożej Różańcowej w Staszowie
Najcenniejszym śladem przeszłości w Staszowie jest kościół św. Bartłomieja. Pierwsza drewniana świątynia spłonęła podczas najazdu Tatarów w 1241 r., obecną wzniesiono w latach 1342-1343 dzięki fundacji Doroty Tarnowskiej. W jednonawowym wnętrzu na uwagę zasługuje wyposażenie z 2 poł. XVIII w. – późnobarokowy ołtarz główny z obrazem „Ukrzyżowanie”, rokokowe ołtarze boczne i ambona oraz manierystyczne sztukaterie pokrywające sklepienie prezbiterium. Na teren kościoła prowadzi klasycystyczna arkadowa...
Ratusz w Staszowie Ratusz w Staszowie
Centralną część rynku w Staszowie zajmuje charakterystyczny gmach ratusza. Obiekt powstał w 1738 r. dzięki fundacji ówczesnego właściciela miasta – księcia Augusta Czartoryskiego. Podłużny, przysadzisty budynek nakrywa czapa wysokiego dachu czterospadowego, a nad całością wznosi się niepozorna czteroboczna wieżyczka z zegarem i sygnaturką (pierwotnie wieża była znacznie wyższa, do obecnej wysokości została obniżona w 1861 r.). Elewacje zachodnia i wschodnia urozmaicone zostały arkadami, które...
Muzeum Ziemi Staszowskiej w Staszowie Muzeum Ziemi Staszowskiej w Staszowie
Do ważniejszych instytucji kulturalnych miasta należy Muzeum Ziemi Staszowskiej. Posiada ono kolekcje m.in. lokalnej broni (tzw. szabla „staszówka”, produkowana od XVII w.), prac plastycznych lokalnych artystów i rzemieślników. Są tu także wystawy poświęcone różnym aspektom historii tych ziem: geologii, działalności oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej i dziejom staszowskich Żydów (przed wojną Żydzi stanowili 55% populacji miasta).
klasztorów Kamedułów w Rytwianach klasztorów Kamedułów w Rytwianach
W lesie nieopodal wsi Rytwiany ukryty jest jeden z kilku w Polsce klasztorów Kamedułów. Prowadzi do niego ciąg barokowych bram. Kościół, zbudowany w tym samym stylu, pochodzi z lat 1624–1634. W jego wnętrzu znajdują się obrazy i polichromia wykonane przez Venantego da Subiaco. Urodę miejsca wykorzystali filmowcy, kręcąc tu serial „Czarne chmury”. Przed kilku laty klasztor przekształcono w Pustelnię Złotego Lasu. Obiekt można zwiedzać z przewodnikiem.
Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
Przed kilku laty klasztor Kamedułów koło wsi Rytwiany przekształcono w Pustelnię Złotego Lasu. To komercyjne przedsięwzięcie. Goście mogą tu poddać się terapii salus per silentium (leczenie poprzez ciszę).