Wycieczka Największa rezydencja Europy, relikwia św. Floriana i „Lament” nad grobem dobrodzieja – wizyta w Ziemi Sandomierskiej

Wycieczka "Największa rezydencja Europy, relikwia św. Floriana i „Lament” nad grobem dobrodzieja – wizyta w Ziemi Sandomierskiej"

liczba atrakcji: 7
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-30 14:32:58

Ocena: 0

Opis:
Wycieczka szlakami Ziemi Sandomierskiej to poznawanie historii bajecznie bogatych panów tych ziem – Ossolińskich i Szydłowieckich oraz poczynionych przez nich inwestycji, z których znaczna część służyła nie tylko samym magnatom, ale też wszystkim mieszkańcom. Liczące setki lat imponujące budowle do dziś robią wielkie wrażenie na podziwiających je turystach.

 
kolegiata św. Marcina w Opatowie kolegiata św. Marcina w Opatowie
W XII w. Opatów był własnością książęcą a zarazem siedzibą misyjnego biskupa Rusi – Gerarda. Według nie do końca potwierdzonych informacji, z inicjatywy księcia Henryka Sandomierskiego powstała tu pierwsza na terenie Polski komandoria zakonu templariuszy. Bezcennym zabytkiem Opatowa jest pochodząca z 2. połowy XII w. kamienna kolegiata św. Marcina z Tours. Potężna trójnawowa bazylika z transeptem została zbudowana w stylu romańskim. Do dziś zachowała się część romańskich elementów architektonicznych,...
Brama Warszawska w Opatowie Brama Warszawska w Opatowie
W 1502 r. Opatów został zdobyty i niemal całkowicie zniszczony przez Tatarów. Opustoszałe miasto zakupił w 1514 r. magnat Krzysztof Szydłowiecki (wówczas podkanclerzy koronny) i wkrótce rozpoczął odbudowę miasta wraz z systemem murów obronnych. Najważniejszym zachowanym do dziś elementem murów jest Brama Warszawska (jedna z czterech bram miasta). Kamienna brama została wzniesiona w latach 1520-1530 na planie kwadratu. Niewysoka (pierwotnie wyższa), obecnie jednokondygnacyjna budowla zwieńczona...
Podziemna trasa turystyczna w Opatowie Podziemna trasa turystyczna w Opatowie
Ciekawostką w Opatowie są składy kupieckie, umieszczane w wydrążonych w miękkim lessie piwnicach. W XVI w. wiele piwnic miało nawet trzy poziomy. Niestety, w kolejnym stuleciu miasto podupadło, a lochy przestały być używane. Wsiąkająca woda powodowała osuwanie się ścian, co skutkowało szkodami na powierzchni. Mimo to jeszcze w czasie wojny podziemia wykorzystywali ukrywający się Żydzi i partyzanci. Dopiero w latach 70. XX w. podjęto się konserwacji labiryntu. Przy okazji część zabezpieczonych piwnic...
Ujazd - zamek Krzyżtopór Ujazd - zamek Krzyżtopór
Ruiny zamku Krzyżtopór, jednego z najwspanialszych w Polsce i Europie, można znaleźć w niewielkiej wsi Ujazd, leżącej na południowy zachód od Opatowa. Warto wiedzieć, że do czasu budowy Wersalu była to największa rezydencja na kontynencie. Zbudowano ją na polecenie Krzysztofa Ossolińskiego w latach 1631–1644. Było to tzw. palazzo in fortezza, czyli zamek i pałac w jednym. Inwestor nie musiał liczyć się z kosztami, toteż zamek był urządzony w iście bizantyjskim stylu. Sufit jadalni stanowiło przeszklone...
kościół św. Józefa w Klimontowie kościół św. Józefa w Klimontowie
Kościół św. Józefa w Klimontowie, z widoczną z daleka zieloną kopułą, jest dziełem Wawrzyńca Senesa – tego samego, który zaprojektował Krzyżtopór. Ta niebanalna barokowa konstrukcja powstała w latach 1643–1650 i potop szwedzki przetrwała w znacznie lepszym stanie niż słynny zamek. Ciekawie zostało rozplanowane wnętrze świątyni. Nawa ma kształt elipsy, a wokół ciągnie się arkadowe obejście. Do tego kształtu zostały dopasowane półkoliste konfesjonały. Prezbiterium zdobią stiuki Giovanniego Battisty...
Zespół klasztorny dominikanów w Klimontowie Zespół klasztorny dominikanów w Klimontowie
W pobliżu kolegiaty wznosi się następny zabytek sakralny Klimontowa – dawny zespół klasztorny dominikanów, ufundowany przez Jana Zbigniewa Ossolińskiego. Opactwo, projekt Caspera i Sebastiana Fodygów, zbudowane zostało w latach 1617-1623, krótko po uzyskaniu przez Klimontów praw miejskich. Kościół NMP i św. Jacka zachował cechy archaicznej w tym czasie gotyckiej budowli z wysokim dachem i korpusem wspartym skarpami, lecz ozdobiony został elementami dekoracyjnymi charakterystycznymi dla renesansu....
klasztor Cystersów w Koprzywnicy klasztor Cystersów w Koprzywnicy
W Koprzywnicy stoi klasztor Cystersów z romańskim kościołem, który po przebudowach uzyskał dzisiejszą, nieco dziwaczną postać. W pięknym wnętrzu zachwycają gotyckie freski z przełomu XIV i XV w., a w ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Boskiej pędzla Bartłomieja Strobla z 1645 r.