Wycieczka Od romanizmu po eklektyzm – skarby architektury sakralnej Ziemi Piotrkowskiej

Wycieczka "Od romanizmu po eklektyzm – skarby architektury sakralnej Ziemi Piotrkowskiej"

liczba atrakcji: 10
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków, pielgrzymka
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-27 10:39:01

Ocena: 5

Opis:
Trasa wycieczki prowadzącej do Piotrkowa (ważnego niegdyś jako miejsce obrad sejmu oraz trybunałów koronnych) i dalej w kierunku Kielc, obfituje w liczne budowla sakralne reprezentujące obowiązujące na przestrzeni niemal tysiąca lat style, począwszy od romanizmu (Sulejów, Żarnów), skończywszy na XIX-wiecznym eklektyzmie.

 
Rynek i kościół św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim Rynek i kościół św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim
Centrum prawie 80-tysięcznego Piotrkowa Trybunalskiego warto odwiedzić z uwagi na liczne zabytki, stojące przy placach i uliczkach wytyczonych jeszcze w średniowieczu. Klimat miasta doceniają filmowcy, którzy kręcili tu sceny do takich filmów jak: ,,Pan Tadeusz”, „Psy” czy „Vabank”. Większość zabytków miasta znajduje się w pobliżu prostokątnego (73 x 60 m) Rynku Trybunalskiego, na którym zachował się pręgierz. Jeszcze w XIX w. na środku rynku stał ratusz. Tuż obok rynku, na narożniku uliczki...
Kościół św. Franciszka Ksawerego w Piotrkowie Trybunalskim Kościół św. Franciszka Ksawerego w Piotrkowie Trybunalskim
Obok fary wznoszą się rozległe zabudowania zespołu klasztornego Jezuitów – barokowa świątynia św. Franciszka Ksawerego i kolegium jezuickie. Kompleks budowany był od 1695 r. aż do momentu kasaty zakonu, czyli 1773 r. W cennym późnobarokowym wnętrzu kościoła, w ołtarzu głównym, umieszczono obraz Matki Bożej Pocieszenia, nazywanej Trybunalską, namalowany na desce około 1600 r. W XVIII w. obraz, przenoszony do kaplicy ratusza, towarzyszył obradom Trybunału Koronnego.
klasztor Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim klasztor Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim
Idąc z rynku ul. Sieradzką, łatwo dotrzeć do dawnego klasztoru Dominikanek (fundacja Katarzyny Warszyckiej z 1627 r.), przylegającego do odcinka średniowiecznych murów miejskich. Do zespołu klasztornego należy XVII-wieczny kościół Matki Boskiej Śnieżnej. W jednonawowym kościele na uwagę zasługuje dekoracja stiukowa sklepienia nawy oraz pochodzące z XVII i XVIII w. ołtarze, rzeźby i obrazy.
Kościół Matki Bożej Anielskiej i Świętego Krzyża w Piotrkowie Trybunalskim Kościół Matki Bożej Anielskiej i Świętego Krzyża w Piotrkowie Trybunalskim
W pobliżu stoi zespół klasztorny bernardynów z kościołem Matki Boskiej Anielskiej i Świętego Krzyża. Zespół ufundowany został w 1624 r. przed rodzinę Starczewskich. Wczesnobarokowy kościół (z lat 1626-1642) jest budowlą jednonawową, zwieńczoną wysoką wieżą. We wnętrzu zachowało się 7 barokowych ołtarzy z rokokową dekoracją (1750-1760), z obrazami Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz wizerunkami świętych z XVII-XIX w. Obejrzeć tu można także epitafia, kartusze i XVIII-wieczny krzyż.
Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Zamkowa prowadzi z rynku do zamku królewskiego, wzniesionego w latach 1511-1519 dla Zygmunta Starego. Zamek piotrkowski jest późnogotycko-renesansową budowlą w formie wieży mieszkalnej, stojącą w miejscu starszego zamku, z czasów Kazimierza Wielkiego. Niegdyś odbywały się tu posiedzenia sejmów i spotkania senatu, obecnie w zabytkowych salach rezyduje Muzeum Okręgowe. Można tu zobaczyć m.in. renesansowe i barokowe wnętrza oraz kolekcję broni, eksponaty archeologiczne i etnograficzne oraz...
Wielka Synagoga w Piotrkowie Trybunalskim Wielka Synagoga w Piotrkowie Trybunalskim
Niedaleko zamku stoi eklektyczna Wielka Synagoga o cechach orientalnych. Bożnica zbudowana została w latach 1791-1793, na miejscu starszej, drewnianej. W 1854 r. świątynię powiększono przez dodanie babińców, a kilkanaście lat później przebudowano elewacje.
kościół św. Małgorzaty w Witowie kościół św. Małgorzaty w Witowie
Nad niewielkim Witowem, na przedmieściu Piotrkowa, górują wieże potężnego, trzynawowego kościoła św. Małgorzaty, wzniesionego w 1. połowie XIII w. dla norbertanów (fundacja biskupa płockiego Wita z Chotla), a później wielokrotnie przebudowywanego. Obecnie wnętrze świątyni ma wystrój barokowy, a w ołtarzu głównym znajduje się uważany za cudowny obraz Zwiastowania Matce Bożej, namalowany w XVII w. Dzwonnica pochodzi z 1470 r. (nadbudowana w XIX w.).
opactwo Cystersów w Sulejowie opactwo Cystersów w Sulejowie
Historia Sulejowa związana jest z opactwem Cystersów, założonym w XII w. przez Kazimierza Sprawiedliwego obok dawnej przeprawy przez Pilicę. Olbrzymi kompleks klasztorny otaczają dobrze zachowane mury obronne z basztami, wznoszone od XV w. Sercem opactwa jest duży późnoromański kościół św. Tomasza, konsekrowany w 1232 r. Jest to trójnawowa bazylika, ozdobiona romańskim portalem i rozetą. Wnętrze wyposażone jest w stylach barokowym i rokoko. W częściowo odremontowanych zabudowaniach klasztornych...
Kościół Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła w Paradyżu Kościół Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła w Paradyżu
W płaskim krajobrazie pogranicza Małopolski i Mazowsza wznosi się potężna sylweta kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła w Paradyżu. Świątynia, część opactwa bernardynów, została zbudowana pod koniec XVII w., a następnie przebudowana w XVIII w. Wysoką fasadę barokowego kościoła, rozczłonkowaną pilastrami, flankują dwie wieże. We wnętrzu oglądać można 9 ołtarzy w stylu rokokowym z XVIII w., a w ołtarzu głównym znajduje się XVII-wieczny wizerunek Chrystusa Cierniem...
kościół św. Mikołaja w Żarnowie kościół św. Mikołaja w Żarnowie
Leżący przy głównej trasie z Piotrkowa Trybunalskiego do Kielc Żarnów jest prawie tak wiekowy jak Polska – istniał już na pewno w XI w. O randzie Żarnowa (wówczas kasztelanii) świadczy fakt, że w stosowanym w średniowiecznej Polsce systemie miar sypkich istniał „korzec żarnowski”. O długiej historii wsi przypomina romański kościół św. Mikołaja. Powstał w 2. połowie XII w. i od tego czasu dwukrotnie był przebudowywany: w 1510 i 1903 r. Z tego względu składa się dziś z trzech różniących się...