Wycieczka Po obu stronach dawnej granicy – świątynie Ziemi Wieluńskiej i fortyfikacje Byczyny

Wycieczka "Po obu stronach dawnej granicy – świątynie Ziemi Wieluńskiej i fortyfikacje Byczyny"

liczba atrakcji: 12
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-26 14:49:32

Ocena: 0

Opis:
Ziemia Wieluńska, najdalej na zachód wysunięta część Małopolski obfituje w wiekowe świeckie i sakralne budowle drewniane. Niemało zabytków zachowało się w samym Wieluniu. Byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie niemieckie bombardowania z 1 IX 1939 r., które rozpoczęły II wojnę światową, a jednocześnie zniszczyły niemal całe centrum miasta. Z kolei w śląskiej Byczynie w znakomitym stanie zachowały się średniowieczne fortyfikacje miejskie.

 
Mury obronne i Brama Krakowska w Wieluniu Mury obronne i Brama Krakowska w Wieluniu
25-tysięczny Wieluń usytuowany na granicy Ziemi Łódzkiej i Śląska, historycznie przynależy do Małopolski. Częściowo zachowane kamienno-ceglane mury miejskie (średnio 8,5 m wysokości) z wieżami bramnymi, wzniesione z polecenia króla Kazimierza Wielkiego, otaczały średniowieczne miasto pasem o długości 1300 m. W następnych wiekach dobudowano do nich baszty. Dookoła murów rozlewała się fosa. W obrębie murów miejskich stała niegdyś XIII-wieczna kolegiata. Fundamenty zniszczonej podczas II wojny...
zespół klasztorny Augustianów w Wieluniu zespół klasztorny Augustianów w Wieluniu
Po przeciwnej stronie głównego placu miasta zachował się dawny zespół klasztorny augustianów z XIV-wiecznym kościołem Bożego Ciała. Gotycki wygląd przywrócono świątyni w latach 60. XX w. W jej wnętrzu umieszczono wówczas elementy wyposażenia zniszczonej kolegiaty, oglądać tam można m.in. obraz Matki Bożej z XVI w. i renesansową chrzcielnicę. Wśród nietypowych przedmiotów przechowywanych w kościele wyróżnia się średniowieczne narzędzie kary, zwane kuną (w bocznym korytarzu). Obok kościoła...
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
W dawnym klasztorze bernardynek ma swą siedzibę Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Można tam poznać zarówno dawne, jak i nowsze dzieje miasta (dział „Pradzieje ziemi wieluńskiej”), kulturę dawnych mieszkańców regionu („Życie codzienne wsi wieluńskiej na początku XX wieku”) oraz patriotyczne zaangażowanie wielunian („Udział ziemi wieluńskiej w walkach o wyzwolenie narodowe i społeczne”).
Kościół Zwiastowania NMP w Wieluniu Kościół Zwiastowania NMP w Wieluniu
Warto też wstąpić do położonego poza obrębem starego miasta franciszkańskiego kościoła Zwiastowania NMP. Świątynia powstała w latach 1629-1634, lecz obecny jej stan jest wynikiem przebudowy w połowie XVIII stuleciu. Na sklepieniach oglądać można polichromie z 1683 r., z XVIII w. pochodzi rokokowe wyposażenie kościoła – ołtarze, rzeźby, ambona z posągiem św. Bonawentury. Klasztor franciszkanów (następnie reformatów) przebudowany został między 1737 i 1754 r.
Kościół św. Wojciecha w Rudzie Kościół św. Wojciecha w Rudzie
W dużej podwieluńskiej wsi Ruda na uwagę zasługuje kościół św. Wojciecha. Już w 1108 r. o Rudzie pisał Galla Anonim – miejscowość była wówczas siedzibą jednej z najstarszych w kraju kasztelanii. Z tego okresu pochodzi tutejsza świątynia, wzniesiona według tradycji przez Piotra Dunina w 1142 r. W późniejszym okresie kościół przebudowywano, z 1803 r. pochodzi elegancka klasycystyczna fasada z portykiem. W ścianie zewnętrznej jak i wewnątrz bez trudu odnaleźć można pozostałości najstarszego, XII-wiecznego...
kościół Św. Trójcy w Grębieniu kościół Św. Trójcy w Grębieniu
W Grębieniu odkryto cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej, datowane na VIII-VII w p.n.e. Znacznie młodszym zabytkiem jest drewniany kościółek Trójcy Przenajświętszej, zbudowany około 1500 r. Tę późnogotycką budowlę charakteryzuje znaczny wertykalizm (m.in. bardzo wysoki spadzisty dach). We wnętrzu do dziś przetrwały późnogotyckie polichromie na ścianach – ze sceną Zaśnięcia NMP (około 1500 r.) i młodsze o 20 lat malowidła na stropie o cechach sztuki renesansowej – ze sceną Męki Pańskiej...
Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
Wśród drzew i krzewów zabytkowego parku w Ożarowie ukryty jest niezwykły późnobarokowy dwór szlachecki. Wzniesiono go w 1757 r. z drewna modrzewiowego dla Władysława Bartochowskiego, ówczesnego kasztelana wieluńskiego. Bryłę budowli, nakrytej łamanym dachem polskim, urozmaicają cztery narożne alkierze. Po renowacji, zakończonej w 1980 r., wnętrza dworu w Ożarowie zaadaptowano na Muzeum Wnętrz Dworskich. Można tu zobaczyć salon, salonik myśliwski, gabinet, buduar, pokoik dziewczęcy, sypialnię...
Kościół św. Filipa i św. Jakuba w Skomlinie Kościół św. Filipa i św. Jakuba w Skomlinie
Kolejna drewniana świątynia ziemi wieluńskiej – kościół św. Filipa i św. Jakuba w wiosce Skomlin – została wzniesiona w latach 40. XVIII w. W dużej, trójnawowej budowli oglądać można bogate rokokowe wyposażenie – zespół złoconych ołtarzy i ambonę. Polichromia z 1776 r. jest wizualizacją siedmiu sakramentów. Murowana dzwonnica o urozmaiconym planie i nakryta latarnią wzniesiona została w 1836 r. w stylu klasycystycznym.
mury miejskie w Byczynie mury miejskie w Byczynie
Niewielka (3,5 tys. mieszkańców) Byczyna to jedno z najstarszych miast Śląska, a jego długą historię dokumentują liczne zabytki. Miasteczko zachowało nie tylko dawny układ urbanistyczny, lecz także kamienno-ceglane mury miejskie z XV w. – to jedne z najlepiej zachowanych średniowiecznych fortyfikacji miejskich na terenie kraju. Mury otaczają starówkę owalem o długości ponad 900 m i wysokości sięgającej 6 m. Wzmacniają je baszty i wysokie wieże bramne: Polska, Niemiecka i Piaskowa. Przed najeźdźcami...
Rynek i ratusz w Byczynie Rynek i ratusz w Byczynie
Płytę rynku w Byczynie zajmuje gmach ratusza. Budowla powstała w XV-XVI w., a w 2 połowie XVIII w. została przebudowana w stylu barokowo-klasycystycznym. Po spaleniu w 1945 r., ratusz został odbudowany w przedwojennej formie. Ponad budynkiem wznosi się wysoka wieża zegarowa.
kościół św. Mikołaja w Byczynie kościół św. Mikołaja w Byczynie
Niedaleko rynku wznosi się trójnawowy gotycki kościół św. Mikołaja z XIV w., który od połowy XVI w. był (i nadal jest) świątynią ewangelicką. Świątynia była remontowana w XVIII i w XIX w. (w stylu neogotyckim). We wnętrzu oglądać można starsze zabytki: średniowieczny krucyfiks, epitafia, a w kościelnej krypcie nagrobki członków rodu von Frankenberg oraz księcia Maksymiliana Emmanuela von Württemberg zwanego „Małym księciem”, który w wieku 20 lat zginął w 1709 r. w bitwie w okolicy Lwowa, ale...
Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach
Niedawno okolice Byczyny wzbogaciły się o nową atrakcję turystyczną – drewniany obiekt stylizowany na średniowieczny gród (w położonej 3 km na południe od miasta wsi Biskupice). Grodem opiekuje się Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa. Można nauczyć się tu fechtunku średniowieczną bronią, strzelania z łuku, rzucania toporem, włócznią lub nożem, poznać średniowieczne rzemiosła (np. kowalstwo czy płatnerstwo), zobaczyć stroje z epoki i inscenizacje bitew.