Wycieczka Podziemny dom Władysława Łokietka, „broń” Herkulesa, duchy Pieskowej Skały i lokatorzy Jaskini Nietoperzowej

Wycieczka "Podziemny dom Władysława Łokietka, „broń” Herkulesa, duchy Pieskowej Skały i lokatorzy Jaskini Nietoperzowej"

liczba atrakcji: 9
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków, bliżej natury
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-26 14:20:48

Ocena: 0

Opis:
Trasa proponowanej wycieczki wiedzie rozciągającą się na północny-zachód od Krakowa malowniczą doliną Prądnika (część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej). Ukształtowana w górnej jurze i kredzie, Dolina obfituje w niezwykłej urody formy skalne, ostańce i jaskinie, którym dodatkowo towarzyszą piękne budowle zabytkowe.

 
Grota Łokietka w Ojcowie Grota Łokietka w Ojcowie
Dolina Prądnika to najdłuższa, najbardziej urozmaicona i najbardziej znana spośród dolin leżących w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jej najpiękniejszy fragment od Pieskowej Skały we wsi Sułoszowa do Prądnika Korzkiewskiego stanowi od 14 stycznia 1956 r. „kręgosłup” Ojcowskiego Parku Narodowego. Brzegi Doliny Prądnika poprzetykane są wapiennymi ścianami. Można tu spotkać samotne ostańce, wyrastające z dna doliny lub zboczy, oraz potężne mury skalne, zwieńczone od czasu...
Brama Krakowska w OPN Brama Krakowska w OPN
W bliskiej odległości od Jaskini Łokietka znajduje się Brama Krakowska. Jest to jedna z kilku podobnych „bram” na terenie Doliny Prądnika. Bramę tworzą fantastyczne formy skalne – wapienie jurajskie wznoszące się na wysokość około 15 m. Już w średniowieczu wiódł tędy z Krakowa na Śląsk trakt handlowy.
Zamek w Ojcowie Zamek w Ojcowie
Zamek w Ojcowie powstał, jak większość „orlich gniazd”, na polecenie Kazimierza Wielkiego, który miał nazwać tęwarownię Ociecz, by upamiętnić pobyt swojego ojca, Władysława Łokietka, w tych stronach podczas jego walk o tron Polski. Po raz pierwszy zamek podupadł po najeździe szwedzkim w 1655 r., a w ruinę grożącą zawaleniem obrócił się w latach 30 XIX w., na skutek czego został rozebrany. Na skalnym cyplu przetrwały jedynie: brama wjazdowa (w której urządzono wystawę dotyczącą dziejów warowni),...
kaplica Na Wodzie pw. św. Józefa Robotnika w Ojcowie kaplica Na Wodzie pw. św. Józefa Robotnika w Ojcowie
Ojców do II wojny światowej był uzdrowiskiem. Z XIX i początku XX w. pochodzi jego willowa zabudowa. Z powodu urody zwano go wówczas „Polską Szwajcarią”. Drewniana kaplica Na Wodzie to XIX-wieczny pawilon kąpielowy, w 1901 r. zamieniony na kaplicę. W jej architekturze widać zarówno elementy typowe dla alpejskich świątyń (ażurowa wieża-sygnaturka), jak i te zaczerpnięte z miejscowego budownictwa, zaś jej wnętrze urządzono w stylu zakopiańskim. Kaplica jest udostępniona do zwiedzania w niedziele...
Centrum Edukacyjno-Muzealne Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie Centrum Edukacyjno-Muzealne Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie
Dobrym pomysłem na nabycie lub pogłębienie wiedzy na temat Doliny Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego jest wizyta w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN. Można tu zobaczyć makietę całego Parku w skali 1:2000, eksponaty dotyczące geologii i pradziejów, dowiedzieć się jakie zwierzęta zamieszkują teren Parku (obok wypchanych zwierzaków dostępny jest „multimedialny fotoplastikon” z trójwymiarowymi wizerunkami zwierząt i roślin występujących na terenie Parku Narodowego), a także wejść do prawdziwej jaskini.
Grodzisko Grodzisko
Grodzisko leży w połowie drogi z Pieskowej Skały do Ojcowa. W XIII w. książę krakowski Bolesław Wstydliwy ufundował tutaj klasztor dla sprowadzonych z Zawichostu klarysek. W latach 20. następnego stulecia zakonnice przeniosły się do klasztoru w Krakowie, a gmach w Grodzisku popadł w ruinę. W XVII w. miejsce to ponownie ożyło za sprawą beatyfikacji Salomei, siostry Bolesława Wstydliwego, przeoryszy klasztoru. Wybudowane zostały wtedy barokowy kościół i pustelnia bł. Salomei, które przetrwały do naszych...
Maczuga Herkulesa w OPN Maczuga Herkulesa w OPN
U stóp Pieskowej Skały znajduje się najsłynniejsza ze skałek Ojcowskiego Parku Narodowego, Maczuga Herkulesa. Potężna, wysoka na 25 m „broń” była też nazywana Czarcią Skałą, gdyż w taki właśnie sposób – cieńszym końcem ku dołowi - diabeł miał postawić wielki blok skalny na zlecenie Pana Twardowskiego.
Zamek Pieskowa Skała Zamek Pieskowa Skała
JJedyne zachowane w całości „orle gniazdo” to zamek Pieskowa Skała, wznoszący się na skalnej grzędzie nad doliną Prądnika. Wybudował go w XIV w. Kazimierz Wielki w miejscu o wiek starszej warowni. Jego następca, Ludwik Węgierski, przekazał Pieskową Skałę we władanie Piotrowi Szafrańcowi. Za długoletnich rządów jego rodu (trwały do początku XVII w.) budowla zyskała kostium renesansowy, stając się jedną z najwspanialszych magnackich rezydencji w kraju. Szafrańcom zawdzięcza arkadowe trzykondygnacyjne...
Jaskinia Nietoperzowa Jaskinia Nietoperzowa
JNa zakończenie wizyty w dolinie Prądnika warto odwiedzić jeszcze jedną jaskinię. Położoną na wschodnim krańcu wsi Jerzmanowice Jaskinię Nietoperzową, o długości 306 m, zamieszkują kolonie nietoperzy, a w paleolicie była ona mieszkaniem ludzi polujących m.in. na niedźwiedzie jaskiniowe (znaleziono tu 4000 kłów tych zwierząt). Obszerne, oświetlone sale jaskini zwiedza się z przewodnikiem.