Wycieczka Rezydencje magnackie, renesansowe świątynie i żydowskie cmentarze – panorama ziemi radzyńskie

Wycieczka "Rezydencje magnackie, renesansowe świątynie i żydowskie cmentarze – panorama ziemi radzyńskie"

liczba atrakcji: 10
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-26 12:23:49

Ocena: 0

Opis:
Wyprawa na pogranicze Podlasia i Małopolski umożliwia poznanie imponujących założeń pałacowych w Radzyniu i Kocku, rezydencji o cechach obronnych w Czemiernikach i Żabikowie, a także wspomina, społeczność żydowską, kilkadziesiąt lat temu stanowiącą większość wśród populacji tych ziem.

 
Dwór w Żabikowie Dwór w Żabikowie
W Żabikowie, wsi położonej na zachodnim przedmieściu Radzynia Podlaskiego zachował się renesansowy dwór Kazanowskich. Wzniesiony został na początku XVII w. jako parterowa budowla o cechach obronnych, z wieżami typu puntone (pięcioboczna wieża bastionowa) w narożach. Budowla (użytkowana obecnie jako szkoła) znajduje się w otoczeniu parku, przekomponowanego w XIX w.
Zespół pałacowo-parkowy w Radzyniu Podlaskim Zespół pałacowo-parkowy w Radzyniu Podlaskim
Pierwotnie osada na pograniczu polsko-litewski, Radzyń Podlaski w 1468 r. uzyskał prawa miejskie. (jako Kozirynek) W XVI w. Mniszchowie wznieśli tu zamek, przebudowany pod koniec XVII w. przez Szczuków. W obecnej postaci radzyński pałac wybudowany został w latach 1749-1759 dla Eustachego Potockiego i jego żony Marianny z Kąckich. Rezydencja magnacka w typie „entre cour et jardin” została zaprojektowana przez architekta królewskiego Jakuba Fontanę. Powstał wówczas rokokowy zespół pałacowo-parkowy...
kościół Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim kościół Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim
W Radzyniu Podlaskim warto zajrzeć także do pochodzącego z 1 połowy XVII w. późnorenesansowego kościoła Świętej Trójcy, ufundowanego przez ród Mniszchów. Utrzymaną w tonacji bieli bryłę zdobią fryz biegnący przez górną jej część oraz attyki nad kaplicami. We wnętrzu warto zobaczyć ambonę i obraz Matki Boskiej Różańcowej, równie wiekowe jak sama świątynia, a także bogactwo sztukaterii oraz obrazy Józefa Ruchbindera.
Pałacyk Gubernia w Radzyniu Podlaskim Pałacyk Gubernia w Radzyniu Podlaskim
W niewielkiej odległości od kościoła i pałacu warto zobaczyć podmiejski pałacyk, zwany Gubernią. To prostopadłościenna eklektyczna budowla nakryta wysokim dachem mansardowym, mająca cechy barokowe i neogotyckie. Pałacyk powstał w XVIII w., ale w 2 połowie XIX stulecia został przebudowany. Wyróżnia go wieża na planie kwadratu, która miała podkreślać rycerski charakter budowli. Pałac można oglądać tylko z zewnątrz.
zespół pałacowy w Czemiernikach zespół pałacowy w Czemiernikach
Czemierniki swój rozwój zawdzięczają Firlejom – wojewoda lubelski i hetman wielki koronny Mikołaj w 1509 r. nadał wsi prawa miejskie (odebrane przez władze carskie w 1869 r.), a jego prawnuk, Henryk – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski wzniósł na początku XVII w., zamek i kościół. Pierwszą z tych budowli jest usytuowany nad stawem, na wschód od centrum Czemiernik, dwukondygnacyjny pałac w stylu włoskiego renesansu. Strzeże go szeroka, podniszczona brama. Za nią rozpościera się park –...
kościół św. Stanisława Biskupa w Czemiernikach kościół św. Stanisława Biskupa w Czemiernikach
Ceglany kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiony został w latach 1608-1612. Wybudowano go w stylu renesansu lubelskiego. Jasny kościół z dwiema sześciokondygnacyjnymi wieżami zdobią wewnątrz sztukaterie sklepień, a także – przy ołtarzu głównym – złocenia. Warto zwrócić uwagę na chrzcielnicę z kolorowego marmuru, wykonaną w XVII w. oraz barokową ambonę z figurami ewangelistów.
pałac w Kocku pałac w Kocku
Niewielki Kock był przed wojną ważnym ośrodkiem kultury żydowskiej (Żydzi stanowili wówczas niemal 70% ludności), a w 1939 r. w pobliżu miasteczka doszło do ostatniej bitwy wojny obronnej (starcie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga z Niemcami). W Kocku warto zobaczyć pałac księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, wzniesiony w 1780 r. przez słynnego Szymona Bogumiła Zuga na miejscu dawnego zamku. W 1832 r. inna właścicielka Kocka – Aleksandra...
Kościół Wniebowzięcia NMP i kaplica pokalwińska w Kocku Kościół Wniebowzięcia NMP i kaplica pokalwińska w Kocku
Godnym uwagi zabytkiem miasteczka jest także kościół Wniebowzięcia NMP. Projektantem klasycystycznej budowli był słynny Szymon Bogumił Zug, jeden z budowniczych stanisławowskiej Warszawy. Kościół ufundowany przez księżnę Annę Jabłonowską został zbudowany między 1779 i 1782 r. Efektownie prezentuje się charakterystyczna fasada budowli – ze schodkowym szczytem oraz potężnym portykiem wspartym na sześciu kolumnach. Klasycystyczne dostojeństwo i harmonia dominuje także we wnętrzu świątyni. W sąsiedztwie...
Rabinówka w Kocku Rabinówka w Kocku
Z Kocka pochodził Mendel Morgenstern (1787-1859), wybitny talmudysta, filozof religijny, twórca chasydyzmu kockiego. Do Kocka ściągały wówczas liczne pielgrzymki żydowskie, by ujrzeć lub poradzić się słynnego z mądrości cadyka kockiego. Jego dawny dom, Rabinówka, jest do dzisiaj celem żydowskich pielgrzymek. To przedziwny budynek, z pozoru nieefektowny: ma jasny parter i drewnianą ośmioboczną pseudowieżyczkę.
cmentarz żydowski w Kocku cmentarz żydowski w Kocku
NNa obrzeżach miasta znajduje się cmentarz żydowski zajmujący obszar 1,75 ha. Po zniszczeniach wojennych zachowało się na nim niewiele macew. Kultem otaczany jest nadal ohel (niewielki prostopadłościenny grobowiec), w którym pochowani zostali kolejni cadykowie z rodziny Morgensternów. Warto wiedzieć, że 2,5 km na południowy-zachód od centrum Kocka pochowany jest płk Berek Joselewicz, żydowski uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej i Legionów Polskich we Włoszech, poległy w bitwie pod Kockiem...