Wycieczka Sielskie klimaty nadbużańskie – prawym brzegiem Bugu

Wycieczka "Sielskie klimaty nadbużańskie – prawym brzegiem Bugu"

liczba atrakcji: 9
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-31 09:46:12

Ocena: 0

Opis:
Wyprawa wzdłuż prawego brzegu Bugu to propozycja dla tych, którzy preferują nieśpieszne odkrywanie kameralnych miejsc zatopionych w łagodnym krajobrazie południowego Podlasia. Czas nie obszedł się z tą ziemią łaskawie – zamki obrócone zostały w ruinę, a znaczna część świątyń ogołocona w okresie zaborów lub wojen XX wieku.

 
Góra Zamkowa w Drohiczynie Góra Zamkowa w Drohiczynie
Drohiczyn, dziś 2-tysięczne sielskie miasteczko na wysokim brzegu Bugu, był niegdyś metropolią regionu oraz miejscem ważnych wydarzeń historycznych. Tu w 1253 r. książę halicki Daniel Romanowicz został koronowany na króla Rusi, stając się jedynym władcą w historii, który nosił ten tytuł. Drohiczyn był wówczas stolicą księstwa drohickiego, a w XVI w., po okresie politycznego i gospodarczego rozkwitu, zyskał miano oficjalnej stolicy województwa podlaskiego. W czasie „potopu” szwedzkiego miasto...
Zespół klasztorny jezuitów i katedra Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie Zespół klasztorny jezuitów i katedra Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie
W XVII w. do Drohiczyna sprowadzeni zostali jezuici, którzy wznieśli tu (u podnóża Góry Zamkowej) zespół klasztorny wraz z kolegium, które uczyniło z miasta liczący się ośrodek kulturalny i naukowy. Częścią kompleksu jezuickiego jest katedra Trójcy Przenajświętszej, wzniesiona między 1696 i 1701 r. w miejscu najstarszej świątyni z końca XIV w. Po poważnych zniszczeniach podczas I i II wojny światowej świątynia została odbudowana. Niestety bogate niegdyś wyposażenie świątyni uległo zniszczeniu...
cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie
W cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie znajduje się otoczona kultem XVII-wieczna ikona „Zesłanie Ducha Świętego” i zabytkowy ikonostas, przeniesiony tu z Bielska Podlaskiego.
kościół Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie kościół Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie
Tuż obok Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie mieści się pofranciszkański kościół Wniebowzięcia NMP z przełomu XVII i XVIII w. z bogatymi ołtarzami z różowego marmuru. Obok niego widać wysoką wieżę dzwonnicy.
Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie
Obowiązkowym punktem zwiedzania Drohiczyna jest obecnie Muzeum Diecezjalne, mieszczące się w budynkach dawnego klasztoru Franciszkanów. Turyści, oprowadzani przez księdza infułata lub siostrę zakonną, mogą wysłuchać zadziwiających historii oraz z bliska obejrzeć eksponaty. A jest co oglądać – stare księgi i dokumenty, atlas geograficzny z 1648 r. z mapami całego świata, w gablotach bogato haftowane ornaty i pasy słuckie, a także misternie wykonane monstrancje Jabłonowskich, Sapiehów i Radziwiłłów...
kościół Wszystkich Świętych w Drohiczynie kościół Wszystkich Świętych w Drohiczynie
W Drohiczynie na uwagę zasługuje rokokowa fasada kościoła Wszystkich Świętych – niegdyś klasztornej świątyni benedyktynek. Pyszna elewacja świątyni śmiało może być uważana za jedną z najpiękniejszych w kraju.
kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach
Przejeżdżając przez Siemiatycze, można zatrzymać się przy późnobarokowym kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP, dumnie prezentującym się na wzgórzu. W czasach fundacji w XV w. patronem świątyni był św. Michał Archanioł. Dziś przypomina o tym jego figura na szczycie bramy, przedstawiająca go jako... korpulentnego barokowego aniołka z mieczem.
Święta Góra Grabarka Święta Góra Grabarka
W 1710 r. podczas epidemii cholery starcowi z Siematycz zostało objawione, że bezpiecznym schronieniem będzie uroczysko w pobliżu Świętej Góry Grabarki. Jako wotum za ocalenie przybyłych tam 10 000 wiernych wzniesiono na wzgórzu kaplicę, a następnie cerkiew. Od tego czasu Grabarka stała się jednym z najważniejszych sanktuariów oraz głównym celem pielgrzymkowym polskiego prawosławia. Od wieków pątnicy ustawiają wokół świątyni swoje krzyże. Las drewnianych krucyfiksów, od ogromnych po te najmniejsze,...
Ruiny zamku w Mielniku Ruiny zamku w Mielniku
Mielnik nad Bugiem przypomina Drohiczyn. Kiedyś – od 1440 do 1934 r. – był miastem, kwitło tu życie handlowe, istniał zamek często odwiedzany przez królów Polski, powstało kilka świątyń. Dziś jest to wioska z 1 tys. mieszkańców (w XVI w. było ich dwa razy więcej), a zarazem coraz popularniejsze letnisko. Już w XI w. stał tu gród ruski, a na początku XIV w. Litwini wznieśli warownię, przebudowaną w zamek monarchów polskich. Zniszczony przez Siedmiogrodzian w 1657 r., zabytek pozostaje obecnie...