Wycieczka Suwałki

Wycieczka "Suwałki"

liczba atrakcji: 13
czas zwiedzania: trzydniowa
kategoria: śladami zabytków, bliżej natury
autor: mnf
data dodania wycieczki: 2011-08-25 15:48:54

Ocena: 0

Opis:
Teren na pograniczu Polski i Litwy jest bogaty w ślady przenikania się kultur oraz wyjątkowo dużej liczby wyznań. Muzea, cmentarze i miejsca kultu mówią bardzo wiele na temat tej niezwykłej mieszanki. Jednocześnie Suwalszczyzna jest unikalnym rejonem jeśli chodzi o warunki pogodowe, a elementy krajobrazu pozwalają poznać również ciekawą geologiczna historię tych terenów.

 
Suwalski Park Krajobrazowy Suwalski Park Krajobrazowy
Suwalski Park Krajobrazowy jest najstarszym takim parkiem w Polsce. Powstał w 1976 r., aby chronić młody krajobraz polodowcowy. Charakterystyczne jest tu znaczne zróżnicowanie terenu – między licznymi morenowymi wzgórzami leżą doliny wartkich rzek oraz jeziora o nieregularnej linii brzegowej. Idylliczne widoki oraz opisane powyżej ukształtowanie terenu najlepiej obejrzeć z dwóch punktów widokowych na okolicę: Cisowej Góry (256 m n.p.m.), zwanej suwalską Fudżijamą, oraz wzgórza koło Smolnik, na...
molenna w Wodziłkach molenna w Wodziłkach
Do dziś w Wodziłkach pozostało kilka rodzin wyznania staroobrzędowego, które swoją wiarę kultywują w drewnianej świątyni – molennie. Pochodzi ona z roku 1863, zbudowano ją z drewna. Ma skromnie urządzone wnętrze.
Wodziłki Wodziłki
W sercu Suwalskiego Parku Krajobrazowego leżą Wodziłki – wieś, w której w XVII w. przed rosyjskimi prześladowaniami schronili się staroobrzędowcy, prawosławna mniejszość, nieuznająca reform. Do dziś pozostało tu kilka rodzin, które swoją wiarę kultywują w drewnianej świątyni – molennie. Turystyczną atrakcją dla odważnych jest kąpiel w tradycyjnej drewnianej bani.
skansen w Puńsku skansen w Puńsku
Świadectwem wciąż bardzo żywych tradycji litewskiego folkloru jest skansen, w którym można obejrzeć zabudowania gospodarcze, studnię z żurawiem oraz XIX-wieczny dom zachowany razem z wystrojem wnętrza. Jest on miejscem liczych imprez kulturalnych, w tym festiwalu teatrów stodolanych.
Dom Kultury Litewskiej w Puńsku Dom Kultury Litewskiej w Puńsku
W Domu Kultury Litewskiej prezentowana jest kompletowana przez kilkadziesiąt lat przez Józefa Vainę kolekcja etnograficzna. Budzące najwięcej emocji eksponaty to: skrzynia posażna, kłódki otwierane tylko przez wtajemniczonych, liczące ponad 100 lat koryto na barszcz i srebrna moneta z czasów Zygmunta III.
Muzeum Etnograficzne Józefa Vainy w Puńsku Muzeum Etnograficzne Józefa Vainy w Puńsku
W Domu Kultury Litewskiej w Puńsku prezentowana jest kompletowana przez kilkadziesiąt lat przez Józefa Vainę kolekcja etnograficzna. Budzące najwięcej emocji eksponaty to: skrzynia posażna, kłódki otwierane tylko przez wtajemniczonych, liczące ponad 100 lat koryto na barszcz i srebrna moneta z czasów Zygmunta III.
Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Suwałki to miasto z pogranicza kultur, z którego pochodziła Maria Konopnicka. Obecnie w domu narodzin poetki działa muzeum jej imienia, gdzie zgromadzono wiele pamiętek po pisarce i zorganizowano wystawę dokumentującą jej życie.
rezerwat archeologiczny „Cmentarzysko Jaćwingów” w Suwałkach rezerwat archeologiczny „Cmentarzysko Jaćwingów” w Suwałkach
Na terenie Suwałk znajduje się część rezerwatu archeologicznego „Cmentarzysko Jaćwingów”. Chroni on las oraz umiejscowione w nim kurhany z II–V w. – groby z ułożonych warstwowo kamieni o średnicy od 6 do 21 m. Warto odnaleźć te najbardziej okazałe, będące miejscem spoczynku władców, a niekiedy nawet... ich koni. Wielbiciele kultury średniowiecznej powinni tu przyjechać w czerwcu na Jaćwieski Festyn Archeologiczny.
Wiżajny Wiżajny
Wiżajny, których nazwa wzięła się podobno od tutejszej karczmy, serwującej raki z pobliskiego jeziora (lit. veżys – rak), to polski biegun zimna, gdzie śnieg leży od listopada do marca, a nawet czerwca. Pobliska Rowelska Góra to z kolei niezwykle wietrzne miejsce, w którym ustawiono jedne z pierwszych w Polsce nowoczesnych wiatraków – obecnie tworzą one minielektrownię wiatrową.
minielektrownia wiatrowa w Wiżajnach minielektrownia wiatrowa w Wiżajnach
Na Rowelskiej Górze ustawiono jedne z pierwszych w Polsce nowoczesnych wiatraków. Obecnie tworzą one minielektrownię wiatrową i stanowią dość malowniczy widok.
zespół cmentarzy w Suwałkach zespół cmentarzy w Suwałkach
W Suwałkach warto obejrzeć zespół cmentarzy, gdzie w jednym miejscu spoczywają katolicy, prawosławni, protestanci, starowiercy, żydzi i muzułmanie. To piękny dowód wielokultorowości tych ziem.
głazowisko Bachanowskie głazowisko Bachanowskie
Wśród niecodziennych krajobrazów suwalskiego parku są dwie łąki usiane głazami, przyniesionymi wraz z gliną przez lodowiec ze Skandynawii. Po wypłukaniu gliny przez wody lodowca powstały tu dwa głazowiska – Bachanowskie i Łopuchowskie. Obecnie wykorzystywane są one jako pastwiska. Warto zobaczyć te zadziwiające grupy kamieni o obwodach od 0,5 do 8 m. W Bachanowie jest ich ok. 10 000 na powierzchni niecałego hektara.
głazowisko Łopuchowskie głazowisko Łopuchowskie
Wśród niecodziennych krajobrazów suwalskiiego parku są dwie łąki usiane ok. 10 tys. głazów, przyniesionych wraz z gliną przez lodowiec ze Skandynawii. Po wypłukaniu gliny przez wody lodowca powstały tu dwa głazowiska – Bachanowskie i Łopuchowskie (między Hańczą a zagłębieniem Szeszupy). Obecnie wykorzystywane są one jako pastwiska. Warto zobaczyć te zadziwiające grupy kamieni o obwodach od 0,5 do 8 m.