Wycieczka Synagogi, macewy, narodowy panteon i zabytkowa zajezdnia – klimaty krakowskiego Kazimierza

Wycieczka "Synagogi, macewy, narodowy panteon i zabytkowa zajezdnia – klimaty krakowskiego Kazimierza "

liczba atrakcji: 15
czas zwiedzania: dwudniowa
kategoria: śladami zabytków, dla miłośników techniki
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-25 12:45:28

Ocena: 0

Opis:
Kazimierz, dawne podkrakowskie miasto, zamieszkane niegdyś w przeważającej mierze przez Żydów, przeżywa w ostatnich latach okres ponownego rozkwitu. Odnawiane są (i udostępniane zwiedzającym) kolejne żydowskie bożnice; zrujnowane do niedawna kamienice zamieniane są na kluby, hostele i pracownie malarskie, co pozwala Kazimierzowi stawać się krakowskim odpowiednikiem Soho czy warszawskiej Pragi Północ.

 
Ulica Szeroka w Krakowie Ulica Szeroka w Krakowie
Kazimierz (obecnie część dzielnica Stare Miasto) był samodzielnym miastem, oddzielonym od Krakowa dawnym korytem Wisły. Założył go Kazimierz Wielki w 1335 r., a dopiero w XIX w. został włączone w granice Krakowa. Dla licznie osiedlającej się tu społeczności żydowskiej wydzielono osobny kwartał, od części chrześcijańskiej odgraniczony murem i parkanami, zlikwidowanymi w 1800 r. Zwiedzanie tego szczególnego miejsca w Krakowie rozpocząć można od ul. Szerokiej, która jako miejsce zamieszkania...
synagoga Remuh w Krakowie synagoga Remuh w Krakowie
Synagoga Remuh, jedyna w Krakowie, której nabożeństwa odbywają się regularnie, powstała w 1553 r. jako druga żydowska świątynia Kazimierza. Nazwa Remuh miała uczcić pamięć wielkiego żydowskiego rabina, filozofa i uczonego, założyciela szkoły talmudycznej, Mojżesza Isserlesa, zwanego Rabbi Mosze, co skracano do imienia Remuh. W 1557 r. pierwszą, drewnianą jeszcze synagogę strawił pożar – po roku na jej miejscu wzniesiono nową, murowaną. Świątynia była rozbudowywana w 1819 r., a dzisiejszy kształt...
synagoga Poppera (Mała) w Krakowie synagoga Poppera (Mała) w Krakowie
W pobliżu wznosi się Synagoga Poppera, zwana Małą. Fundatorem powstałej w 1620 r. synagogi był Wolf Popper, w owym czasie jedna z najważniejszych postaci świata handlu w tej części Europy. Ponieważ świątynia nie była duża, ludność nazywała ją po prostu synagogą Małą. Była jednak jedną z najbogatszych synagog Kazimierza. Po przejściu w ręce gminy, zaczęła podupadać. Wyposażenie uległo zniszczeniu bądź zaginęło podczas okupacji. Nie ma już pięknych, bogato rzeźbionych dębowych drzwi szafy ołtarzowej,...
Synagoga Stara w Krakowie Synagoga Stara w Krakowie
Wędrując dalej na południe ul. Szeroką dociera się do Synagogi Starej, która jest najstarszą zachowaną świątynią polskich Żydów. Według legendy ufundował ją Kazimierz Wielki, ale historycy przyjmują, że powstała w końcu XV lub na początku XVI w. dzięki przybyłym tu czeskim Żydom. W 1557 r. pożar całkowicie zniszczył bożnicę. Jej odbudowa skończyła się w 1570 r. – prowadzona była pod kierownictwem włoskiego architekta Mateusza Gucciego. W czasie okupacji Niemcy doprowadzili cenny zabytek do ruiny....
Ulica Józefa w Krakowie Ulica Józefa w Krakowie
Inna z głównych ulic Kazimierza – Józefa łączyła niegdyś wieś Bawół ze Skałką. Ze względu na podmokły grunt na którym powstał Kazimierz, ulica wyłożona była drewnianymi balami, które pozwalały pieszym i pojazdom nie brnąć w błocie. Nazwa ulicy nie pochodzi, jak niekiedy się sądzi, od starotestamentowego patriarchy, ale od imienia cesarza austriackiego Józefa II Habsburga, który podczas pobytu w Krakowie w 1773 r. spędził noc w Pałacu Wojewodzińskim (własności wojewody krakowskiego Piotra Małachowskiego)...
synagoga Wysoka w Krakowie synagoga Wysoka w Krakowie
Na ul. Wysokiej na uwagę zasługuje Synagoga Wysoka, która stanęła przy dawnej bramie prowadzącej do Kazimierza. To trzecia w kolejności powstawania bożnica w tym żydowskim mieście. Budowana była prawdopodobnie w latach 1556-1563. Nazwę otrzymała z powodu rzadko spotykanego w synagogach umieszczenia sali modlitewnej na piętrze. Do dziś jest to jedyna taka bożnica w Polsce. Zabieg ten podyktowany był prawdopodobnie względami bezpieczeństwa i chęcią odizolowania się od miejskiego zgiełku. Salę modlitewną...
synagoga Izaaka w Krakowie synagoga Izaaka w Krakowie
Synagoga Izaaka Jakubowicza (nazywana też synagogą Ajzyka) wznosi się przy ul. Kupa 16. Pochodzi z połowy XVII w. Jej nazwa upamiętnia fundatora, seniora kahału i bankiera. Od strony ul. Izaaka budynek ma ciekawy arkadowy portal. Wnętrze, wysokie na 14 m, a szerokie na 12, ozdobione jest stiukową dekoracją, wykonaną przypuszczalnie przez Giovaniego Falconiego. Sklepienie synagogi jest kolebkowe. Warto uważnie przyjrzeć się szafie ołtarzowej, utrzymanej w stylu wczesnego baroku. Po bokach widnieją...
synagoga Tempel w Krakowie synagoga Tempel w Krakowie
Synagogę Tempel na krakowskim Kazimierzu wybudowano w 1862 r. Jest utrzymana w niezwykłym, mieszanym stylu, który określić można jako renesansowo-mauretański. Jej wnętrze zdobi dekoracja stiukowa, na ścianach umieszczono ładne stylizowane wzory. Bardzo ciekawie prezentują się witraże z przełomu XIX i XX w. Sala modlitewna otoczona jest galerią, na której niegdyś gromadziły się przychodzące na nabożeństwo kobiety. Warto zwrócić uwagę na wykonaną z białego marmuru szafę ołtarzową. Niegdyś świątynię...
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie
Godnym wizyty miejscem jest Muzeum Galicja, miejsce częstych wydarzeń z różnych dziedzin kultury i sztuki. Muzeum mieści się w byłej żydowskiej fabryce mebli zaadaptowanej przez brytyjskiego fotografa, Chrisa Schwarza. Podstawowa kolekcja eksponowana jest w kilku salach na przestrzeni 1000 m². Oglądać tu można m.in. 140 współczesnych fotografii dokumentujących ślady kultury żydowskiej w miasteczkach i wsiach Galicji. Warto zostać tu dłużej, o ile w placówce odbywa się np. koncert lub spektakl.
plac Wolnica w Krakowie plac Wolnica w Krakowie
Sercem dawnego Kazimierza był plac Wolnica, niegdyś niewiele mniejszy od krakowskiego Rynku Głównego. Tu toczyło się życie miasta, kwitł handel, załatwiano sprawy formalne (w ratuszu). Większość obecnej zabudowy placu pochodzi z XIX w. W miejscu domu pod nr. 11 miał, według pierwotnych zamysłów Kazimierza Wielkiego, powstać uniwersytet. Losy wszechnicy potoczyły się jednak inaczej, a zabudowań uczelnianych na Kazimierzu nigdy nie ukończono. O królewskim pomyśle przypomina wmurowana pamiątkowa tablica....
Ratusz kazimierski i Muzeum Etnograficzne w Krakowie Ratusz kazimierski i Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Najlepiej zachowanym obiektem na pl. Wolnica jest zwieńczony wieżą ratusz kazimierski, obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego. Istniejąca od 1911 r placówka posiada bogate zbiory (ponad 80.000 eksponatów) obejmujące przedmioty użytku codziennego, stroje, dokumenty, rękopisy, bogate zbiory biblioteczne ilustrujące odrębność etniczną nacji zamieszkujących Małopolskę, cały kraj oraz państwa ościenne (na szczególną uwagę zasługują zbiory dotyczące kultury huculskiej, białoruskiej i narodów bałkańskich)....
kościół Bożego Ciała w Krakowie kościół Bożego Ciała w Krakowie
W południowo-wschodnim rogu krakowskiego pl. Wolnica wznosi się kościół Bożego Ciała. Budowa świątyni ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego rozpoczęła się ok. 1340 r., ale ukończono ją dopiero w 1405 r., choć pewne prace wykonywane były jeszcze przez wiele lat. Przy wejściu nie można pominąć umieszczonych tu cel. Osadzani w tym miejscu przestępcy byli wystawiani w niedzielę na widok publiczny. Wnętrze świątyni urządzone jest w stylu barokowym. Zachwyca piękny ołtarz główny, w którym umieszczono...
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie powstało w 1998 r. Jego zadaniem jest gromadzenie zabytków techniki, komunikacji oraz dziedzin pokrewnych. Zbiory wystawiane są w hali D – jednej z hal starej zajezdni, która w pełnym kształcie istnieje od początku XX w. Wybudowano ją na potrzeby pierwszego wąskotorowego tramwaju elektrycznego. Zwiedzający odnajdą tu wystawę stałą poświęconą historii polskiej motoryzacji, a także ekspozycję zatytułowaną „Historia techniki”. W muzeum można również obejrzeć zabytkowe...
kościół św. Katarzyny w Krakowie kościół św. Katarzyny w Krakowie
Mimo rangi katedry wawelskiej i sławy kościoła mariackiego, za najlepszy przykład gotyckiej architektury sakralnej w mieście uznawany jest ceglany kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w południowej, chrześcijańskiej części Kazimierza. Trzynawowy kościół ufundowany został przez Kazimierza Wielkiego dla zakonu augustianów w 1363 r. Ogromne wrażenie na zwiedzającym robią gotyckie sklepienia jego niższych naw bocznych. Sklepienie nawy głównej jest XIX-wieczną kopią oryginalnego, które zostało zniszczone...
Bazylika oo. paulinów na Skałce w Krakowie Bazylika oo. paulinów na Skałce w Krakowie
Piękne schody, ujęte balustradą z kamienia, prowadzą do jednej z ważniejszych krakowskich świątyń – kościoła oo. Paulinów na Skałce. Niegdyś był w tym miejscu kościół św. Michała Archanioła, wybudowany przypuszczalnie w XI w. Stał przez trzy stulecia – w XIV w. zastąpiono go murowaną budowlą o cechach gotyckich, a następnie, po 1733 r., postawiono kościół utrzymany w stylu późnego baroku. Miejsce to było świadkiem jednego z najgłośniejszych wydarzeń polskiej historii: zabójstwa biskupa Stanisława....