Wycieczka W głuszy ...na przedmieściu Poznania – wizyta w Wielkopolskim Parku Narodowym

Wycieczka "W głuszy ...na przedmieściu Poznania – wizyta w Wielkopolskim Parku Narodowym"

liczba atrakcji: 4
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: z dziećmi, bliżej natury
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-23 14:38:30

Ocena: 5

Opis:
Leżący u wrót półmilionowego Poznania, Wielkopolski Park Narodowy z jego dobrze przygotowanymi trasami dla spacerowiczów i miłośników jednośladów to znakomite miejsce na spędzenie relaksującego dnia w otoczeniu pięknych jezior i bujnych lasów.

 
Muzeum „Pod Totemem” w Puszczykowie Muzeum „Pod Totemem” w Puszczykowie
Puszczykowo, otoczone z niemal każdej strony przez lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, należy od ponad 100 lat do najpopularniejszych podpoznańskich letnisk. O jego dawnej renomie świadczy fakt, że dla pociągów udających się z Poznania do Puszczykowa zbudowano niegdyś specjalny tor, można tam było także dotrzeć parostatkiem. Puszczykowo jest nadal miejscem wypoczynku – niemal połowę powierzchni miasta zajmują lasy. Można tu spacerować, a zarazem podziwiać urokliwe pałacyki, wille, pensjonaty...
Wielkopolski Park Narodowy i Muzeum Wielkopolskiego PN w Jeziorach Wielkopolski Park Narodowy i Muzeum Wielkopolskiego PN w Jeziorach
Niemal u wrót Poznania na gości i miłośników przyrody czeka Wielkopolski Park Narodowy. Utworzony w 1957 r., obejmuje obecnie obszar 7,5 tys. ha (co odpowiada ¼ powierzchni Poznania), z czego 3% to tereny pod ścisłą ochroną. Park zabezpiecza ukształtowany kilkadziesiąt tysięcy lat temu polodowcowy krajobraz z wysoczyzną morenową, pooraną licznymi rynnami. Większość rynien zajmują jeziora polodowcowe np. Dymaczewskie, Witobelskie i szczególnie piękne jez. Góreckie. W granicach Parku spotkać można...
Trasa „Szlak Kosynierów” w Wielkopolskim Parku Narodowym Trasa „Szlak Kosynierów” w Wielkopolskim Parku Narodowym
Zwiedzającym Wielkopolski PN, a ich liczbę ocenia się na około 1 miliona rocznie, proponuje się 85 km szlaków pieszych o różnej długości i zróżnicowanym stopniu trudności oraz kilka tras turystycznych (o długości od 8 do 13 km). Z Jezior wybrać można się malowniczym, głównie leśnym odcinkiem Trasy „Szlak Kosynierów”, prowadzącym brzegiem jez. Góreckiego, następnie jez. Kociołek na Osową Górę (5 km w jedną stronę; szlak czerwony, następnie niebieski). Na miłośników dwóch kółek czekają trasy...
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
W bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się Szreniawa, znana jako ośrodek sadownictwa, ale przede wszystkimsiedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Placówka dokumentuje dzieje uprawy roli w Polsce od początku naszej państwowości, w tym fenomen polskiego rolnictwa zaboru pruskiego, osiągającego znakomite wyniki dzięki stosowaniu nowatorskich, jak na ówczesne czasy metod. W Szreniawie eksponowane są zabytkowe ręczne i mechaniczne maszyny (np....