Wycieczka W Sączu Nowym i Starym – w ośrodku handlu i mieście modlitwy

Wycieczka "W Sączu Nowym i Starym – w ośrodku handlu i mieście modlitwy"

liczba atrakcji: 11
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: ---
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-30 10:44:12

Ocena: 0

Opis:
Mimo rozróżnienia na Nowy Sącz i Stary Sącz, obydwa miasta powstały w tym samym – XIII – stuleciu. Nowy wyrósł szybko na ośrodek handlowy i administracyjny całego regionu, podczas gdy Sącz Stary funkcjonował w cieniu klasztoru klarysek założonego przez księżnę krakowską Kunegundę. W obu sąsiadujących miastach zachowały się cenne ślady przeszłości, a dodatkową atrakcję wycieczki stanowi ogromny skansen ukazujący bogactwo etnograficzne Sądecczyzny.

 
Ruiny zamku królewskiego w Nowym Sączu Ruiny zamku królewskiego w Nowym Sączu
Liczący obecnie 85 tys. mieszkańców Nowy Sącz przywileje miejskie uzyskał w 1292 r. Miasto, usytuowane przy szlaku na Węgry, czerpało znaczne dochody z handlu. W 1409 r. Władysław Jagiełło z księciem Witoldem omawiali tu plany wojny z krzyżakami, a w 1655 r. nowosądeccy mieszczanie własnymi siłami wyparli z miasta Szwedów. Zamek w Nowym Sączu (położony w widłach Dunajca i Kamienicy) wzniósł w latach 1350-1360 niestrudzony budowniczy – król Kazimierz Wielki. Zamek został poważnie uszkodzony...
Galeria Dawna Synagoga w Nowym Sączu Galeria Dawna Synagoga w Nowym Sączu
Przy ul. Berka Joselewicza w Nowym Sączy wznosi się synagoga z 1746 r., odbudowana po pożarze pod koniec XIX w. Prostokątny budynek ozdabiają dwie flankujące fasadę czworoboczne wieżyczki. W bożnicy mieści się dzisiaj Galeria Sztuki „Dawna Synagoga” z ekspozycją judaików.
klasztoru Norbertanów w Nowym Sączu klasztoru Norbertanów w Nowym Sączu
Przy ul. Piotra Skargi w Nowym Sączu wznoszą się zabudowania dawnego klasztoru Norbertanów, ufundowanego przez króla Władysław Jagiełłę. W 1831 r. klasztor oddano we władanie jezuitom i pozostał pod ich opieką do dzisiaj. Kompleks zabudowań pochodzi z lat 1612–1620, kiedy to klasztor został odbudowany po pożarze. Przed wejściem do kościoła znajduje się dziedziniec, na który wchodzi się przez dwie barokowe bramy. Kościół św. Ducha zachował gotyckie prezbiterium ze sklepieniem sieciowym i skarpami...
ratusz w Nowym Sączu ratusz w Nowym Sączu
Po usunięciu z nowosądeckiego rynku kramów pełnią blasku zajaśniał neobarokowy ratusz z bogatą dekoracją rzeźbiarską, który zastąpił poprzednika, całkowicie strawionego przez pożar w 1894 r. Na wieży, ukryta za mechanizmem zegara, przeżyła wojnę Żydówka, którą udało się wyprowadzić z tutejszego getta.
kościół św. Małgorzaty w Nowym Sączu kościół św. Małgorzaty w Nowym Sączu
Gotycki kościół św. Małgorzaty w Nowym Sączu powstał na początku XIV w., a do jego budowy użyto elementów z wcześniejszej świątyni romańskiej. Kardynał Zbigniew Oleśnicki w 1448 r. nadał mu rangę kolegiaty – podlegały jej tereny od Nowego Targu po Jasło. Temu statusowi musiał też odpowiadać wygląd świątyni. W 2. połowie XV w. dobudowano do niej kolejne kaplice, a także dwie wieże. Znacznej przebudowie kościół został poddany w XIX w. Z nowosądeckiego klasztoru Franciszkanów, skasowanego przez władze...
Dom Gotycki w Nowym Sączu Dom Gotycki w Nowym Sączu
W Domu Gotyckim w Nowym Sączu, czyli należącym do parafii św. Małgorzaty domu kanoników z XVI w., po II wojnie światowej ulokowano Muzeum Okręgowe. Do jego najciekawszych eksponatów należy pokaźna kolekcja łemkowskich ikon z nieistniejących dziś już cerkwi.
kaplica św. Marka w Nowym Sączu kaplica św. Marka w Nowym Sączu
W okolicach dawnych fortyfikacji miejskich w Nowym Sączu, którymi biegną teraz owalem ul. Szwedzka i Wałowa, stoi kaplica św. Marka z 1711 r., nazywana „szwedzką”, gdyż zbudowano ją w miejscu pochówku poległych w czasie potopu żołnierzy szwedzkich. Wewnątrz znajdują się cenne gotyckie rzeźby.
Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu
Ziemię sądecką zamieszkiwały aż cztery grupy etnograficzne: Lachowie Sądeccy, Pogórzanie, Górale Sądeccy i Łemkomie. Były tu także osady zakładane przez niemieckich kolonistów, nie brakowało też Żydów i Cyganów. Tę mozaikę kulturową w ciekawy sposób prezentuje największy skansen Małopolski – Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Wśród zgromadzonych tu 75 obiektów drewnianego budownictwa ludowego są zarówno bogate zagrody, jak i chałupy biedoty, a także szkoła, warsztaty rzemieślnicze, wiatraki,...
Rynek i Starosądeckie Muzeum Regionalne w Starym Sączu Rynek i Starosądeckie Muzeum Regionalne w Starym Sączu
Pierwsza wzmianka o Sączu (wówczas jeszcze nie „Starym”) pochodziła z 1257 r. i dotyczyła przekazania ziemi sądeckiej przez Bolesława Wstydliwego żonie, księżniczce węgierskiej Kunegundzie (Kindze) w zastaw za wniesiony posag ślubny. W centrum miasteczka – na urokliwym rynku wyróżnia się dom mieszczański z XVII w., zwany Domem Na Dołkach (to ponoć najniżej położona na rynku budowla). W zabytkowym budynku działa Muzeum Regionalne, w którym można obejrzeć m.in. pamiątki po sławnych mieszkańcach...
kościół Św. Trójcy w Starym Sączu kościół Św. Trójcy w Starym Sączu
Budowę gotyckiego kościoła przy klasztorze klasyrek w obecnym Starym Sączu św. Kinga rozpoczęła około 1285 r. Trwała ona blisko 50 lat ze względu na liczne najazdy (m.in. ze strony Tatarów), które gnębiły ziemię sądecką. Wnętrze kościoła Św. Trójcy ma barokowy wystrój. Uwagę zwraca przede wszystkim bogato rzeźbiona ambona z 1671 r., na której uwieczniono drzewo Jessego, czyli wyobrażenie genealogii Chrystusa. Sceny z życia fundatorki, zmarłej w Starym Sączu w 1292 r., uwieczniają XVII-wieczne malowidła...
kościół św. Elżbiety w Starym Sączu kościół św. Elżbiety w Starym Sączu
W Starym Sączu warto zajrzeć do gotyckiego kościoła św. Elżbiety. Na murach gotyckiej świątyni z 2. połowy XIV w., po pożarze w 1649 r. został wzniesiony obecny barokowy budynek. Jest to jednonawowy kościół z węższym prezbiterium, wieżą przylegającą od zachodu do nawy i dwiema symetrycznymi kaplicami od północy i południa. Godne uwagi jest jego wnętrze. z XVII- i XVIII-wiecznymi barokowymi oraz późnobarokowymi ołtarzami bocznymi w nawie i w kaplicy św. Kingi oraz pseudobarokowym ołtarzem głównym...