Wycieczka Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska dla pielgrzyma i turysty

Wycieczka "Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska dla pielgrzyma i turysty"

liczba atrakcji: 5
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków, pielgrzymka
autor: Justyna
data dodania wycieczki: 2011-05-16 14:42:05

Ocena: 0

Opis:
Sąsiadujące ze sobą miasteczka na zachodzie Małopolski: Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska jednoznacznie kojarzą się z osobą polskiego papieża, Jana Pawła II, oraz charakterystycznym, silnie przemawiającym do uczuć wiernych obliczem polskiej religijności i obrzędowości.

 
Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach
Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II to dwupokojowe mieszkanie w kamieniczce przy ul. Kościelnej 7 w samym centrum Wadowic. Tu 18 maja 1920 r. urodził się Karol Józef Wojtyła i tu mieszkał przez kolejne lata wraz ze swymi bliskimi: rodzicami i bratem. Od 1984 r. w dawnym mieszkaniu Wojtyłów działa muzeum upamiętniające życie i działalność tego wybitnego Polaka. Ekspozycja obejmuje przedmioty, które były osobistą własnością późniejszego papieża: rękopisy, fotografie, pamiątkę Pierwszej Komunii,...
Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach
Na wadowickim rynku wznosi się najbardziej znana, poza Domem Papieskim, budowla miasta – bazylika Ofiarowania NMP. Już w XIV w. stał w tym miejscu drewniany kościół, w połowie XV w. (po pożarze) zastąpiony murowaną świątynią (zachowane do dziś gotyckie prezbiterium). W znanej nam dziś późnobarokowej postaci kościół wzniesiony został w latach 1792-1798. Efektowną budowlę wieńczy wieża nakryta charakterystycznym cebulastym hełmem. W dobrze utrzymanym, choć pozbawionym większej wartości historycznej...
Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Ważnym punktem programu wizyty pielgrzymów w Wadowicach jest położony w południowej części miasta współczesny kościół św. Piotra Apostoła, budowla o interesującej architekturze, będąca w przekroju poprzecznym odwzorowaniem bryły bazyliki św. Piotra w Rzymie. Kościół wybudowany został w latach 1986-1991 jako wotum wdzięczności za wybór Karola Wojtyły na papieża oraz za ocalenie z zamachu 13 maja 1981 r. Znajdująca się kościele figurka Matki Boskiej Fatimskiej jest darem biskupa z Fatimy, spiżowy...
Klasztor Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej Klasztor Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
Sanktuarium Matki Boskiej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i zespół krajobrazowej drogi krzyżowej zwanej „Polską Jerozolimą” każdego roku przyciągają niemal milion pielgrzymów i turystów. Swoje przywiązanie do tego miejsca podkreślał Jan Paweł II, który niejednokrotnie, jako chłopiec, bywał w tutejszym sanktuarium. W 1999 r. tutejszy zespół architektoniczno-krajobrazowy i pielgrzymkowy wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fundatorem kompleksu był wojewoda krakowski Mikołaj...
Dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej Dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Poza głównym obiektem, sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarię obiegają dwie około 5-kilometrowe (częściowo pokrywające się) trasy pątnicze, które wyrażają mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Chrystusa oraz związane z tym cierpienie Jego Matki – Dróżki Pana Jezusa i Dróżki Matki Boskiej. Przy obu Dróżkach znajduje się łącznie kilkadziesiąt obiektów – 42 kościółki i kaplice, pustelnie, mosty i inne obiekty towarzyszące. Kalwaria powstawała z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego...