Wycieczka Wielkie małe miasteczko – uliczkami starego Sandomierza

Wycieczka "Wielkie małe miasteczko – uliczkami starego Sandomierza"

liczba atrakcji: 9
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków, bliżej natury
autor: Justyna
data dodania wycieczki: 2011-05-17 11:08:53

Ocena: 5

Opis:
Sandomierz, niespełna 30-tysięczna stolica powiatu, należał w minionych stuleciach do najważniejszych miast Polski szlacheckiej, dorównując rangą i wielkością takim ośrodkom jak Poznań, Lwów czy Warszawa. Dziś urokliwy, przytulony do lewego brzegu Wisły, Sandomierz zachwyca bogactwem zachowanych skarbów dawnej architektury, które można poznać w trakcie kilkugodzinnego spaceru po mieście.

 
Brama Opatowska w Sandomierzu Brama Opatowska w Sandomierzu
Od strony północnej na sandomierskie stare miasto prowadzi ceglana Brama Opatowska (na końcu ul. Opatowskiej). Stanowi ona najlepiej zachowany element tutejszych fortyfikacji miejskich, wzniesionych w 2 połowie XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. W XVI w. Brama została podwyższona i nakryta renesansową attyką. Wieża ma 30 m wysokości, a na jej szczycie znajduje się taras widokowy, który pozwala zapoznać się z topografią miasta przed odwiedzeniem poszczególnych obiektów.
Rynek i ratusz w Sandomierzu Rynek i ratusz w Sandomierzu
Sercem Sandomierza jest wytyczony w XIII w. pochyły rynek – prostokątny plac o wymiarach 120 × 100 m. Środek rynku zajmuje ratusz, pierwotnie gotycki, wzniesiony (jako wieża) w połowie XIV w. i powiększony w kolejnym stuleciu. Obecny wygląd ceglanej budowli to rezultat przebudowy przeprowadzonej w 2 połowie XVI w. – z tego okresu pochodzi efektowna attyka z pobielanymi głowami w narożach, uosabiającymi cztery stany. Na południowej ścianie ratusza warto zobaczyć zegar słoneczny zainstalowany...
Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu
Pod starym miastem w Sandomierzu ciągną się korytarze wydrążone w miękkiej lessowej skale. Służyły one niegdyś jako piwnice i magazyny win, soli lub śledzi oraz schronienie – mieszkańcy miasta ukrywali się w nich m.in. w czasie najazdów tatarskich w XIII w. Dziś ich najciekawsza część tworzy 470-metrową podziemną trasę turystyczną o 12-metrowej różnicy poziomów, w której znajdują się korytarze i komory. Ogląda się tam liczne pomieszczenia o tajemniczych nazwach np. Korytarz Straceńców czy...
Katedra Narodzenia NMP w Sandomierzu Katedra Narodzenia NMP w Sandomierzu
Katedra Narodzenia NMP w Sandomierzu została ufundowana w 1360 r. przez Kazimierza Wielkiego w ramach królewskiej pokuty za udział w śmierci (przez utopienie w Wiśle) wikariusza katedry wawelskiej, ks. M. Baryczki. Gotycki, halowy kościół stanął w miejscu starszej świątyni, zniszczonej przez Litwinów w 1349 r. W XVII w. dokonano częściowej przebudowy obiektu – zachodniej fasadzie nadano formę barokową (1670-1674), a dach zamieniono na dwuspadowy. Wnętrze świątyni zachwyca bogactwem wysokiej...
Muzeum Diecezjalne – Dom Długosza w Sandomierzu Muzeum Diecezjalne – Dom Długosza w Sandomierzu
W pobliżu katedry w Sandomierzu stoi Dom Jana Długosza. Gotycka ceglana budowla została wzniesiona przez wychowawcę synów królewskich i historyka w jednej osobie (w tym czasie Długosz pełnił funkcję kanonika sandomierskiego). Nad wejściem umieszczona została kamienna tablica z datą powstania domu – 1476 oraz herbem właściciela – Wieniawa. Od 1937 r. zabytek jest siedzibą Muzeum Diecezjalnego, posiadającego kolekcję dzieł sztuki, głównie sakralnej, wśród których zobaczyć można kamienną rzeźbę...
Zamek w Sandomierzu Zamek w Sandomierzu
Zamek w Sandomierzu wzniesiony został w połowie XIV w. przez Kazimierza Wielkiego w miejscu wczesnopiastowskiego grodu. Najstarszy zachowany do dziś jego element to skierowana ku Wiśle niewysoka południowo-zachodnia wieża z 1480 r. Na początku XVI w. nastąpiła renesansowa przebudowa obiektu, po której doczekał się on przydomku „Mały Wawel”. W 1656 r. wycofujący się Szwedzi wysadzili zamek w powietrze; do dziś zachowało się tylko skrzydło zachodnie (użytkowane przez zaborców austriackich...
Kościół św. Jakuba w Sandomierzu Kościół św. Jakuba w Sandomierzu
Nieco na uboczu, na zachód od starego miasta wznosi się zespół klasztorny dominikanów, ufundowany w 1226 r. przez córkę Kazimierza Sprawiedliwego, księżniczkę Adelajdę. Jego część stanowi niewielki późnoromański kościół św. Jakuba – pierwsza ceglana świątynia w Małopolsce. Kościół ma kształt trójnawowej bazyliki. Warto przyjrzeć się pięknemu romańskiemu portalowi i ceramicznym fryzom umieszczonym w północnej ścianie świątyni. Wystrój wnętrza pochodzi z początków XX w. (m.in. witraże), ale...
Kościół św. Pawła Apostoła w Sandomierzu Kościół św. Pawła Apostoła w Sandomierzu
Gotycki kościół św. Pawła Apostoła w Sandomierzu z lat 1426-1434 stanął w miejscu starszej o dwa wieku drewnianej świątyni. Na przełomie XVII-XVIII w. nastąpiła jego przebudowa w stylu barokowym. We wnętrzu uwagę zwraca późnorenesansowe sklepienie w stylu kalisko-lubelskim z 1637 r. oraz bogato zdobione barokowe ołtarze. Podczas restauracji świątyni w jej ściany wmurowano kule armatnie na pamiątkę bitwy o miasto z 1809 r. Z I połowy XVIII w. pochodzi późnobarokowa dzwonnica.
Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu
Obok kościoła św. Pawła znajduje się wejście do Wąwozu Królowej Jadwigi – najpopularniejszej w mieście trasy spacerowej o długości około 500 m. Jest on wąski, ma do 10 m wysokości i latem tonie w zieleni. Wąwóz nie jest, jak czasem się sądzi, dziełem natury, ale wynikiem działalności człowieka. Już w średniowieczu przebiegał tędy szlak handlowy – przejeżdżające nim ciężkie wozy zostawiały głębokie koleiny, a woda pogłębiła je do dzisiejszej postaci.