Wycieczka Wzdłuż Bugu – śladami wyznawców prawosławia, judaizmu, unitów i  katolików

Wycieczka "Wzdłuż Bugu – śladami wyznawców prawosławia, judaizmu, unitów i katolików"

liczba atrakcji: 11
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków, pielgrzymka
autor: mnf
data dodania wycieczki: 2011-05-16 13:43:02

Ocena: 0

Opis:
Tereny położone wzdłuż Bugu to pogranicze w znaczeniu politycznym, kulturowym, językowym i religijnym. Trasa wycieczki wiedzie lewym brzegiem spokojnie płynącego Bugu, do wiekowych cerkwi, monastyrów, kościołów i synagog.

 
Rynek we Włodawie Rynek we Włodawie
Najcenniejsze zabytki znanej od XIII w. Włodawy świadczą o jej dawnym wielonarodowym i wielowyznaniowym charakterze. Położone na granicy z Wielkim Księstwem Litewskim miasto zamieszkiwali Polacy, Białorusini i Ukraińcy. Od XVI w. coraz liczniej osiedlali się tu także Żydzi, którzy w dniu wybuchu II wojny światowej stanowili 60% mieszkańców Włodawy. W XVII w. miejscowość stała się także ważnym ośrodkiem kalwinizmu. Istniał tu zbór kalwiński, a w 1634 r. w mieście odbył się wielki synod kalwiński,...
Synagoga Wielka i Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie Synagoga Wielka i Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
Do zespołu synagogalnego można dojść z rynku ul. Krzyża. Synagoga Wielka powstała w połowie XVII w. w stylu późnego baroku. Początkowo była jednopiętrowa, drugie piętro dobudowano pod koniec XIX w. Z bogatego wnętrza prawie nic się nie zachowało. Niemcy w czasie II wojny światowej zamienili bożnicę w magazyn broni. Po wojnie, pieczołowicie wyremontowana, stała się siedzibą Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, które gromadzi zbiory archeologiczne, historyczne, etnograficzne i przyrodnicze. W...
Cerkiew Narodzenia NMP we Włodawie Cerkiew Narodzenia NMP we Włodawie
Po przeciwnej stronie rynku, na przedłużeniu ul. Kościuszki, oczom spacerowiczów ukazuje się kontrastująca z bielą ścian ciemna kopuła cerkwi prawosławnej Narodzenia NMP. Świątynię zbudowano pod koniec XIX w. w stylu bizantyjsko-klasycystycznym. W jej wnętrzu warto zobaczyć cenny ikonostas z 1843 r., częściowo złożony ze znacznie starszych ikon. Stojąca na włodawskim wzgórzu cerkiew jest czwartą z kolei postawioną w tym miejscu w ciągu zaledwie 100 lat. Pierwsza, zbudowana przez unitów w 1790 r.,...
kościół św. Ludwika we Włodawie kościół św. Ludwika we Włodawie
Kościół św. Ludwika (1741-1780), dzieło Pawła Fontany, owalnym kształtem nawy przypomina chełmską świątynię Rozesłania Apostołów. Jego wnętrze, utrzymane w jednolitym rokokowym stylu, olśniewa wspaniałymi dekoracjami malarskimi i rzeźbiarskimi. Na ścianach i sklepieniu można zobaczyć polichromie z 1780 r. przedstawiające sceny z życia św. Ludwika i ze Starego Testamentu. W prezbiterium umieszczono portrety fundatorów: Ludwika Konstantego Pocieja i Adama Kazimierza Czartoryskiego. Do kościoła przylegają...
kościół św. św. Piotra i Pawła w Hannie kościół św. św. Piotra i Pawła w Hannie
Legenda głosi, że nazwa miejscowości Hanna pochodzi od imienia Anny Jagiellonki, która spędziła tu noc w drodze na Ruś. Z wdzięczności za gościnne przyjęcie pozwoliła mieszkańcom nazwać osadę swoim imieniem, które w tutejszej gwarze brzmiało właśnie Hanna. Najważniejszym zabytkiem jest tu drewniany kościół św. Piotra i św. Pawła z lat 1749-1742. Świątynia została wzniesiona jako cerkiew unicka w oparciu o postanowienia synodu zamojskiego, który nakazywał urządzenie wnętrza na wzór kościołów obrządku...
cerkiew Opieki Matki Bożej w Sławatyczach cerkiew Opieki Matki Bożej w Sławatyczach
Przejeżdżając przez Sławatycze, warto wstąpić do bizantyjsko-eklektycznej cerkwi Opieki Matki Bożej z przełomu XIX i XX w. z zadziwiającym ikonostasem - podobnego w tej części kraju się nie znajdzie. Warto też zwrócić na zachowane ikony na blasze.
kościół Matki Bożej Różańcowej w Sławatyczach kościół Matki Bożej Różańcowej w Sławatyczach
W Sławatyczach odwiedzić można także katolicką świątynię Matki Bożej Różańcowej. Pierwszy kościół wzniesiono już w XVI w., ale obecny powstał w latach 1913-1919. Jest to eklektyczny (z przewagą cech neoromańskich) kościół z wieżą przypominającą zamkową. We wnętrzu część wyposażenia to zabytki barokowe.
monastyr w Jabłecznej monastyr w Jabłecznej
W Jabłecznej znajduje się największy męski monastyr w Polsce, którego korzenie sięgają końca XV w. Klasztor odegrał szczególną rolę pod koniec XVI w., kiedy nie przyjął postanowień unii brzeskiej i – mimo licznych prześladowań – pozostał ostoją prawosławia. W czasie II wojny światowej w spowodowanym przez Niemców pożarze spłonęły budynki klasztorne oraz 400-letnia biblioteka. Obecnie w zespole klasztornym, który odzyskał dawną świetność, znajduje się Muzeum Cerkiewne. Co roku, 24 czerwca, rzesze...
kościół św. Anny w Kodniu kościół św. Anny w Kodniu
Kościół św. Anny w Kodniu zachwyca wyjątkowo pięknym sklepieniem. Jednak nie dla tego widoku przybywają tu liczne pielgrzymki – znajduje się tu słynący łaskami obraz Matki Bożej Kodeńskiej, koronowany w 1723 r., z którym związane są liczne legendy. Z kodeńskim obrazem Matki Bożej związanych jest wiele interesujących legend. Jedna z nich mówi, że malowidło jest kopią figury wyrzeźbionej niegdyś przez św. Łukasza, a znajdującej się obecnie w Guadelupe w Hiszpanii. Poza tym historycy sztuki podejrzewają,...
Kościół św. Ducha w Kodniu Kościół św. Ducha w Kodniu
Godna uwagi jest także pochodząca z XVI w. późnogotycka, ceglana świątynia, kościół św. Ducha (obecnie świątynia filialna bazyliki). Kościół został ufundowany przez wojewodę nowogrodzkiego Pawła Sapiehę jako cerkiew unicka, świątynia zamkowa przy rezydencji rodu. Uwagę zwraca piękny, zdobiony blendami szczyt świątyni oraz półkoliście zakończone prezbiterium.
Pałacyk Placencja w Kodniu Pałacyk Placencja w Kodniu
Podczas wizyty w Kodniu warto zobaczyć także pałacyk zwany Placencją. Został on wybudowany w latach 70. z XVIII w. przez Sapiehów jako letnia rezydencja rodu. Jest to klasycystyczny piętrowy budynek z położonym na osi wysokim, dwukondygnacyjnym portykiem wspartym na czterech smukłych kolumnach. W naczółku widoczny jest kartusz herbowy dawnych właścicieli. Obecnie w zabytku mieści się Dom Opieki im. Brata Alberta.