Wycieczka Zachwycający gotyk, zamkowa wieża klinowa i kościół Pokoju – oblicza śląskich miasteczek

Wycieczka "Zachwycający gotyk, zamkowa wieża klinowa i kościół Pokoju – oblicza śląskich miasteczek"

liczba atrakcji: 10
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-26 14:00:29

Ocena: 0

Opis:
Niewielkie miasteczka na Przedgórzu Sudeckim: Strzegom, Bolków i Jawor zaskakują przybywających gości najwyższej klasy zabytkami gotyckimi i barokowymi, jakich nie powstydziłyby się dowolna europejska metropolia.

 
Bazylika św. Piotra i św. Pawła w Strzegomiu Bazylika św. Piotra i św. Pawła w Strzegomiu
Już w czasach rzymskich w miejscu Strzegomia istniała pierwsza osada. Dziś miasto jest znane głównie z kamieniołomów granitu – to stąd pochodzi trzon odbudowanej po wojnie kolumny Zygmunta III. Tutejsza bazylika św. Piotra i św. Pawła to jedna z największych świątyń na Śląsku. Góruje nad zabudową tak bardzo, że z daleka wygląda jak Guliwer wśród liliputów. Trzynawowy kościół wznoszony był od połowy XIII w. przez 200 lat, a jako materiał do jego budowy posłużył miejscowy granit i bazalt. Świątynia...
Kościół św. Barbary w Strzegomiu Kościół św. Barbary w Strzegomiu
Przeciwieństwem do ogromnej bazyliki jest maleńki kościół św. Barbary w Strzegomiu. Zbudowany został w XIV w. jako... bożnica żydowska (do 1456 r., następnie przebudowany na kościół chrześcijański). Kamienna budowla pozbawiona jest wieży, po stronie zachodniej zachował się gotyki portal. W jednonawowym wnętrzu można obejrzeć XIV-wieczne sakramentarium, chrzcielnicę z 1500 r. i barokowy ołtarz główny. Warto unieść wzrok, by zobaczyć sklepienia sieciowe w prezbiterium oraz krzyżowe w nawie.
Zamek w Bolkowie Zamek w Bolkowie
Dolny Śląsk pełen jest tajemniczych ruin zamków, a do najpiękniejszych należy XIII-wieczny zamek Bolków, stojący na omywanym przez Nysę Szaloną wzgórzu (296 m n.p.m.), górującym nad miastem. Zamek zbudował książę legnicki Bolesław II Rogatka (zwany Łysym) lub, nieco wcześniej, Bolko I. Po pełnej chwały przeszłości zamek popadł w XIX w. w ruinę, kiedy stał się własnością państwa pruskiego. Pod koniec stulecia część murów rozebrano. Według jednej z hipotez w czasie ostatniej wojny ukryto tu Bursztynową...
Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie
W mieście położonym u stóp zamku warto odwiedzić kościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej. Świątynia powstała około 1250 r. W 1846 r. oryginalny dach i okna zastąpiono nowymi, ale kościół w swym charakterze zachował pierwotny, gotycki charakter. W ścianę zewnętrzną wmurowane zostały interesujące renesansowe i barokowe płyty nagrobne. Renesansowa ambona zdobiona figurami pochodzi z 1619 r., fresk w prezbiterium liczy około 700 lat, efektownie prezentują się też wczesnogotyckie sklepienia krzyżowo–żebrowe....
Ruiny zamku w Świnach Ruiny zamku w Świnach
Rzadziej od Bolkowa odwiedzane są ruiny zamku w Świnach. Leżą tak blisko Bolkowa, że z jednej warowni świetnie widać było drugą (według legendy obydwa zamki były połączone tunelem). Zamek ma długą historię – uważa się go za najstarszy prywatny zamek w Polsce. W 1108 r. wymienił go czeski kronikarz Kosmas, a być może jeszcze w czasach przedchrześcijańskich rezydowali tu władcy z rodu Świńska Głowa. Wiadomo na pewno, że od XIII do XVIII w. właścicielem zamku był ród Świnków (von Schweinichen)....
Kościół św. Mikołaja w Świnach Kościół św. Mikołaja w Świnach
W pobliżu zamku Świny znajduje się niewielki kościół św. Mikołaja (filia kościoła parafialnego w Bolkowie). Jednonawowa gotycka budowla powstała na samym początku XIV w. Od zachodu do kościółka przylega nietypowa kwadratowa, a przy tym bardzo smukła wieża. Ciekawie prezentuje się wnętrze – są tu renesansowe, zdobione malowidłami stalle, płyty nagrobne przedstawicieli rodu Świnków oraz pochodzące z 1664 r. epitafium Jana Zygmunta Świnki.
Rynek, ratusz i kamienica Pod Złotym Ulem w Jaworze Rynek, ratusz i kamienica Pod Złotym Ulem w Jaworze
Aby spróbować wyśmienitych rogali marcińskich, nie trzeba jechać do Poznania. Tradycja pieczenia rogalików naśladujących kształtem podkowy konia św. Marcina zachowała się do dziś w Jaworze. Św. Marcin był od początku patronem miasta, jemu także został poświęcony najstarszy kościół, wybudowany na przełomie XIII i XIV w. W dniu patrona (11 listopada) pieczono w Jaworze małe pierniki, które rozsławiły miasto w całej Europie. Słynna cukiernia rodziny Lauterbachów mieściła się na obszernym (140 x 65...
Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze
Największym skarbem Jawora jest Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego, wpisany w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Już osiem lat po wystąpieniu Marcina Lutra w jaworskim kościele farnym odprawiono pierwsze ewangelickie nabożeństwo. Większa część mieszkańców przyjęła nową wiarę. W 1618 r. wybuchła wojna trzydziestoletnia, będąca w dużej mierze wojną religijną. Kiedy szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść strony katolickiej, cesarz Ferdynand II Habsburg...
Zamek w Jaworze Zamek w Jaworze
Zamek w Jaworze wzniesiony został XIII w. jako siedziba kasztelana, następnie Piastów śląskich (w latach 1276-1346 Jawor był ośrodkiem niezależnego księstwa). Przekomponowany w XVII w. przez von Nostitzów miał przypominać wiedeński pałac cesarski, ale przebudowy w kolejnych wiekach częściowo zatarły stylowy charakter budowli (przez wiele lat w zamku mieścił się szpital dla psychicznie chorych, a następnie więzienie!). Warto obejrzeć skrzydło zachodnie, które ma do dziś charakter renesansowy, oraz...
Kościół św. Marcina w Jaworze Kościół św. Marcina w Jaworze
Kamienny kościół św. Marcina – najstarszy w Jaworze, uznawany jest zarazem za jeden z piękniejszych na Śląsku. Świątynia została wzniesiona pod koniec XIV w. Warto obejrzeć dwa bogato zdobione portale: gotycki z figurą św. Marcina na koniu (XIV w.) i późnorenesansowy, zdobiony kolumienkami, datowany na około 1615 r. oraz płyty nagrobne na ścianach świątyni. We wnętrzu uwagę przykuwają gotyckie sklepienia pokryte malowidłami (subtelną dekoracją roślinną) oraz wsporniki sklepienia ozdobione są rzeźbami....