Wycieczka Zamek Wallensteina, Baszta Miejskich Pachołków, Biblia z VIII w. i najmniejszy w Polsce krzyż pokutny

Wycieczka "Zamek Wallensteina, Baszta Miejskich Pachołków, Biblia z VIII w. i najmniejszy w Polsce krzyż pokutny"

liczba atrakcji: 12
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-25 10:06:59

Ocena: 0

Opis:
Nieco zapomniane, w niektórych przypadkach nierestaurowane, lecz bardzo cenne zabytki odnaleźć można na historycznym pograniczu Łużyc i Śląska. Piękne świątynie i interesujące budowle rezydencjonalne świadczą o wysokiej randzie i zamożności tutejszych miast w minionych wiekach.

 
zespół pałacowo-parkow w Żaganiu zespół pałacowo-parkow w Żaganiu
Żagań położony nad Borem i Czerną został – według legendy – założony przez Żagannę, córkę Wandy, która „Niemca nie chciała”. Za bardziej prawdopodobnego założyciela miasta (w 2 połowie XII w.) uznaje się Bolesława Kędzierzawego. W latach 1274-1476 Żagań był stolicą niezależnego księstwa Piastów śląskich. Ostatnie lata życia (1628-1630) spędził w mieście słynny astronom Johannes Kepler; w Żaganiu pośmiertnie wydano jego „Somnium” – jedną z pierwszych powieści science-fiction. Najcenniejszym zabytkiem...
Kościół Wniebowzięcia NMP i klasztor augustianów w Żaganiu Kościół Wniebowzięcia NMP i klasztor augustianów w Żaganiu
XII-wieczny poaugustiański kościół Wniebowzięcia NMP, jedna z cenniejszych świątyń Śląska, został przebudowany w stylu gotyckim w XIV, XV i XVI w. Nad ceglaną budowlą wznosi się masywna wieża zegarowa, warto obejrzeć zdobiony 52 blendami gotycki szczyt i renesansową loggię. Trójnawowe wnętrza kryją bogate, głównie barokowe wyposażenie, m.in. stalle (1695), ołtarz Trójcy Świętej, organy, rzeźby, obraz Michaela Wilmanna, cenny nagrobek księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV (1342). Klasztor augustianów...
Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu
Na uwagę zasługuje także położona w sąsiedztwie kościoła Wniebowzięcia NMP Kaplica Bożego Grobu. Jest ona – podobno – wierną kopią Kaplica Grobu Pańskiego w Jerozolimie (jedyna w Polsce i jedna z dwóch w Europie). Wzniesiona została w latach 1598-1600 na polecenie Jakuba II Liebiga, opata klasztoru augustianów. Stanęła na terenie cmentarza istniejącego od początku XV w.
Kościół św. Piotra i św. Pawła w Żaganiu Kościół św. Piotra i św. Pawła w Żaganiu
Kościół św. Piotra i św. Pawła w Żaganiu (obecnie kościół filialny parafii Nawiedzenia NMP) został ufundowany dla franciszkanów w 1284 r. przez księcia Konrada II Garbatego. Mimo przebudów jednonawowy kościół zachował gotycki charakter (m.in. sklepienia z początku XVI w.). Większa część wyposażenia (w tym ołtarz główny i ambona) to zabytki barokowe. Potężna wieża frontowa została wzniesiona w 1604 r.
Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu
W południowo-zachodniej części Żagania znajduje się Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych, upamiętniające 10 000 ofiar hitlerowskich obozów jenieckich (Stalagu VIIIC i Stalagu Luft III). O żagańskim obozie stało się głośno po ucieczce 76 jeńców, głównie oficerów RAF-u (większość z nich została schwytana i rozstrzelana), którą przedstawiono także w hollywoodzkim filmie „Wielka ucieczka” z 1963 r.
Zamek Dewinów i Pałac Promnitzów w Żarach Zamek Dewinów i Pałac Promnitzów w Żarach
Żary (Zara) wymieniane były już w 1007 r. w kronice Thietmara. Prawa miejskie uzyskały w 1260 r., i przez większą część swych dziejów należały do potężnych rodów saskich i śląskich: Dewinów, Packów, Bibersteinów, Promnitzów. Pamiątką tamtych czasów jest położony w ścisłym centrum miasta (obok rynku) XIII-wieczny zamek Dewinów, przebudowany w dobie renesansu (1540-1549) przez kolejnych właścicieli – Bibersteinów. Wzniesiona na planie kwadratu budowla z dziedzińcem i barokową wieżą, nieużytkowana...
kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Żarach kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Żarach
W pobliżu rynku w Żarach wznosi się kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Wybudowany na samym początku XIII w. (zachowane fragmenty romańskich murów w północnej części korpusu) został przebudowany w stylu gotyckim w latach 1401-1430. Kościelna wieża została wzniesiona w 1280 r. W prezbiterium znajduje się wejście do efektownej barokowej kaplicy grobowej Promnitzów (1670-1672).
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w niewielkim Drożkowie zbudowany został (z kamienia polnego) w połowie XIII stulecia i przebudowany w XV w. Warto zwrócić uwagę na wiatrowskaz w formie głowy smoka z datą 1803.
Kościół Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu Kościół Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu
W 4-tysięcznym Jasieniu, przy drodze prowadzącej z Żar do Lubska, stoi kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Powstał on w 1734 r. jako zbór luterański (fundacja Rudolfa von Bünau z Jasienia), a od 1945 r. użytkowany jest przez katolików. Potężna wieża została zbudowana w 1770 r., a organy kościelne pochodzą z 1890 r. Warto odnaleźć stojący przy murze świątyni najmniejszy w Polsce krzyż pokutny, ustawiony w 1813 r. Wykonany z koła młyńskiego, krzyż ma zaledwie 37 cm wysokości. Z kolei na ścianie zewnętrznej...
Baszta Miejskich Pachołków w Lubsku Baszta Miejskich Pachołków w Lubsku
Pierwsze wzmianki o Lubsku pochodzą z połowy XIII w., gdy miasto wchodziło w skład Dolnych Łużyc. W XIV w. Lubsko przyłączone zostało do księstwa głogowskiego. Przy wjeździe do miasta od strony Żar stoi Baszta Miejskich Pachołków (obok Bramy Żarskiej), która jest najlepiej zachowanym elementem dawnych fortyfikacji, otaczających niegdyś miasto. Cylindryczna, ceglana baszta została wzniesiona w XV w. W przeszłości w 7-kondygnacyjnej baszcie mieścił się sąd, a także działało więzienie.
kościół Nawiedzenia NMP w Lubsku kościół Nawiedzenia NMP w Lubsku
Najstarszym zabytkiem Lubska jest późnoromański XIII-wieczny kościół Nawiedzenia NMP (znajduje się obok rynku), odbudowany (i powiększony) w stylu gotyckim po wielkim pożarze miasta w 1496 r. W zewnętrznej oprawie granitowo-ceglanej świątyni warto zobaczyć romański portal, piękny późnogotycki szczyt schodkowy z blendami zwieńczonymi sterczynami oraz XIII-wieczną wieżę, którą zdobi renesansowa attyka. We wnętrzu zachowały się sklepienia kryształowe, renesansowy trzykondygnacyjny ołtarz główny, późnogotyckie...
ratusz w Lubsku ratusz w Lubsku
Nieco w cieniu świątyni stoi późnorenesansowy ratusz w Lubsku, projekt włoskiego architekta Antoniego Alberto, wzniesiony w latach 1580-1582. Prostą, dwukondygnacyjną bryłę siedziby ojców miasta zdobią cztery szczyty z motywem wolut. Obiekt nadal pełnie swą pierwotną funkcję.