Wycieczka Zamek znad Loary nad Prosną, tajemnice kaliskiego obrazu Rubensa, włos Napoleona i pałac-loża masońska

Wycieczka "Zamek znad Loary nad Prosną, tajemnice kaliskiego obrazu Rubensa, włos Napoleona i pałac-loża masońska"

liczba atrakcji: 15
czas zwiedzania: dwudniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-23 14:58:51

Ocena: 0

Opis:
Dzieje Kalisza sięgają początków naszej ery, a licznie zachowane do dziś zabytki są świadectwem rangi i zamożności miasta na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Poza 100-tysięcznym Kaliszem w trakcie wycieczki odwiedzić można niezwykle interesujące zespoły pałacowe w Gołuchowie i Dobrzycy oraz piękne zabytkowe świątynie.

 
katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu
Wielu badaczy poddaje w wątpliwość czy Calisię na Bursztynowym Szlaku, wymienianą w kronice Ptolemeusza (II w.) należy identyfikować z polskim Kaliszem. Nie zmienia to faktu, że w powszechnej świadomości pozostaje on najbardziej wiekowym miastem ziem polskich. Podobnych kontrowersji nie wzbudza istnienie wczesnośredniowiecznego grodu na kaliskim Zawodziu, który przejściowo (w XII-XIII w.) był ośrodkiem władzy udzielnego księstwa. W północnej części kaliskiej starówki wznosi się trójnawowa gotycka...
Kościół i klasztor Jezuitów w Kaliszu Kościół i klasztor Jezuitów w Kaliszu
Na północ od granic starego miasta znajduje się pochodzący z końca XVI w. kompleks klasztoru jezuickiego, fundacja prymasa Stanisława Karnkowskiego. Wczesnobarokowy kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa wzniesiony został w latach 1592-1597 i przebudowany w XVIII stuleciu. Ołtarz główny kościoła pochodzi z 1715 r., boczne są starsze – zbudowano je w XVII w. Kolegium jezuickie – Konwikt prymas Karnkowskiego (Convictus Carncovianus) działało do 1773 r.
bazylika kolegiacka Wniebowzięcia NMP w Kaliszu bazylika kolegiacka Wniebowzięcia NMP w Kaliszu
XIV-wieczna bazylika kolegiacka Wniebowzięcia NMP w znanej nam dziś formie jest trójnawową świątynią późnobarokową (1785–1790). Nad fasadą góruje wieża z potężnym, pokrytym patyną hełmem, a we wnętrzu przechowywane są prawdziwe skarby dawnego złotnictwa: bezcenna romańska patena z XII w. (dar Mieszka III Starego dla opactwa w Lądzie) oraz ufundowany przez Kazimierza Wielkiego kielich z piastowskimi orłami z 1363 r. Świątynię zdobi poliptyk z 1496 r., dzieło Mistrza z Gościszowic, a w kaplicy św....
baszta Dorotka w Kaliszu baszta Dorotka w Kaliszu
Na tyłach kolegiaty zachował się fragment obwarowań z ceglaną, półokrągłą Basztą Dorotką z XIV w. Podobno niegdyś więziono w niej niewiasty podejrzanej konduity, zwane „dorotkami”. Baszta (obwód zewnętrzny: 5,3 m, obwód wewnętrzny: 3,9 m) jest jednym z nielicznych reliktów murów wzniesionych około 1350 r. na polecenie Kazimierza Wielkiego. Miały one pierwotnie około 1600 m długości.
kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu
Pochodzący z 1257 r. kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika został powiększony w XIV w. i odbudowany po pożarach w 1537 i 1559 r. Jako dzieło kilku epok prezentuje znaczną różnorodność: szata zewnętrzna to gotycki ceglany korpus z renesansowym szczytem i barokową wieżą-sygnaturką. Wewnątrz można obejrzeć zdobione sztukateriami renesansowe sklepienia. Większość zachowanego wyposażenia to zabytki barokowe i rokokowe, w tym ołtarze, epitafia oraz płótno „Wskrzeszenie Piotrowina” Franciszka Smuglewicza.
Rynek Główny i ratusz w Kaliszu Rynek Główny i ratusz w Kaliszu
Rynek Główny. Po bombardowaniu Kalisza przez Niemców w 1914 r. zabudowa rynku została odtworzona lub zbudowana na nowo. Środek Rynku zajmuje potężna sylweta ratusza (trzeciego w tym miejscu), wybudowanego w 1920 r. w stylu neoklasycyzmu, z kwadratową wieża nakrytą latarnią.
Muzeum Okręgowe w Kaliszu Muzeum Okręgowe w Kaliszu
W śródmieściu Kalisza warto odwiedzić Muzeum Okręgowe. Ekspozycja dotyczy przede wszystkim długiej i bogatej historii miasta (działy „Z pradziejów Kalisza i okolic” i „Z dziejów Kalisza”). Oglądać tu można prehistoryczną broń, monety, ceramikę, dawną biżuterię, a nawet szkielety i stos całopalny. Są tu także obrazy, makiety, wiekowe dokumenty, pieczęcie, chorągwie, pamiątki po kaliskich Żydach a także fotografie płonącego Kalisza podczas pamiętanego bombardowania w 1914 r.
Rezerwat archeologiczny „Zawodzie” w Kaliszu Rezerwat archeologiczny „Zawodzie” w Kaliszu
Pierwotny gród kaliski zlokalizowany był na Zawodziu, południowo-wschodnim przedmieściu współczesnego Kalisza. Na terenie grodziska znajduje się coraz prężniej funkcjonujący rezerwat archeologiczny „Zawodzie” z częściowo zrekonstruowaną obronną palisadą, drewnianą wieżą bramną i mostem. Wewnątrz można oglądać pozostałości kolegiaty św. Pawła z XII w., w której w 1202 r. pochowany został Mieszko III Stary, jest tam także kilka chat mieszkalnych, dzięki którym łatwo wyobrazić sobie warunki życia przeciętnych...
kościół św. Wojciecha w Kaliszu kościół św. Wojciecha w Kaliszu
Warto zajrzeć do położonego obok rezerwatu drewnianego (konstrukcja zrębowa) kościółka św. Wojciecha wybudowanego w 1798 r. Wieża-sygnaturka zwieńczyła świątynię w 1894 r. W kościele przechowywana jest XII-wieczna kamienna kropielnica pochodząca z grodowej kolegiaty. W 2009 r. przed kościołem wkopano kamień milowy mający wyznaczać drogę na Szlaku Bursztynowym.
Kościół św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kościół św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi
Kościół św. Wawrzyńca (część opactwa benedyktynów, następnie norbertanów) w miejscowości Kościelna Wieś wzniesiony został już w XIII w. Pierwotnie romańska świątynia została powiększona w 1760 r. (powstały wtedy m.in. dwie kaplice), zaś neogotycka fasada dobudowana w 1877 r. W 1958 r. w Kościelnej Wsi znaleziono skarb na który składało się ponad 3,5 tys. monet z XV w. (skarb oglądać można w muzeum w Kaliszu).
zamek w Gołuchowie zamek w Gołuchowie
XVI-wieczny zamek Leszczyńskich w Gołuchowie zyskał obecną neorenesansową oprawę dzięki przebudowie w latach 1872-1885 dokonanej przez Izabelę z Czartoryskich Działyńską. Dama, która wraz z nazwiskiem rodowym odziedziczyła umiłowanie dla sztuki i gruntowną wiedzę na jej temat, uczyniła z Gołuchowa jedną z najwspanialszych siedzib arystokratycznych kraju, a zarazem muzeum. Rezydencja stworzona została na wzór zamków znad Loary, a dla uwiarygodnienia realizacji obiekt wyposażono w przywiezione z Francji...
Kościół św. Andrzeja Apostoła w Tursku Kościół św. Andrzeja Apostoła w Tursku
W dużej wsi Tursko na uwagę zasługuje późnobarokowy kościół św. Andrzeja Apostoła, wzniesiony w latach 1777-1786 dzięki fundacji kasztelanowej kaliskiej Anny Chlebowskiej. Wnętrze trójnawowej świątyni zdobią trzy klasycystyczne ołtarze i ambona. W ołtarzu głównym umieszczony jest kolorowany drzeworyt ludowy z wizerunkiem Matki Boskiej Turskiej (2 połowa XVIII w.), uznawany za cudowny.
zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy
Klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy gen. Augustyna Gorzeńskiego (szambelana Stanisława Augusta Poniatowskiego i jednego z twórców Konstytucji 3 Maja) wzniesiono w Dobrzycy w latach 1798–1799. Dwukondygnacyjny obiekt (projektu Stanisława Zawadzkiego) i jego otoczenie pełne są symboli wolnomularskich. Sam pałac wybudowano na planie węgielnicy masońskiej. Wejście do gmachu zdobi portyk wsparty na czterech kolumnach toskańskich. We wnętrzu uwagę zwracają iluzjonistyczne malowidła ścienne, wykonane...
kościół św. Tekli w Dobrzycy kościół św. Tekli w Dobrzycy
Położony w rynku w Dobrzycy drewniany kościół św. Tekli pochodzi z 1778 r. Z surowością drewnianych ścian kontrastuje bogate rokokowe wyposażenie wnętrza – ołtarze, chrzcielnica czy ośmioboczna ambona (dzieła Franciszka Eytnera). Najciekawiej prezentuje się biało-złoty ołtarz główny z wizerunkiem Chrystusa z XVII w., zdobiony kolumnami oraz figurami świętych i aniołów.
Pałac i Muzeum Napoleońskie w Witaszycach Pałac i Muzeum Napoleońskie w Witaszycach
W podjarocińskich Witaszycach na uwagę zasługuje neobarokowy pałac Witaszyce zbudowany dla Willy’ego Dulonga w 1899 r. Jest on położony w doskonale utrzymanym parku o powierzchni 2,5 ha. Budynek (obecnie luksusowy hotel) to elegancka piętrowa budowla z poddaszem, której ozdobami są kolumnowy ganek oraz stiukowe zwieńczenia okien. Naprzeciw pałacu znajduje się dworek, w którym mieści się prywatne Muzeum Wojen Napoleońskich w Miniaturze. Można w nim oglądać m.in. imponujące makiety bitew pod Raszynem...