Wycieczka Ziemia Chełmska – na granicy katolicyzmu i prawosławia

Wycieczka "Ziemia Chełmska – na granicy katolicyzmu i prawosławia"

liczba atrakcji: 9
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-27 16:04:02

Ocena: 0

Opis:
Wschodnie kresy współczesnej Polski stanowiły w średniowieczu obszar rywalizacji dwóch organizmów państwowych: piastowskiej Polski i Rusi. Świadectwem burzliwych dziejów tych ziem są zabytki odwołujące się do obu tradycji: katolickie kościoły, cerkwie unickie i prawosławne, a także zabytki, których funkcja zmieniała się wraz z nadejściem nowej władzy.

 
wieża w Stołpiach wieża w Stołpiach
Zbliżając się do Chełma drogą nr 12 od strony Lublina, koło wsi Stołpie, po prawej stronie mija się wyglądającą na bardzo starą, wysoką murowaną wieżę. Nie udało się jak dotąd jednoznacznie rozstrzygnąć celu jej powstania, choć najczęściej uznawana jest za pozostałość niedużego monastyru lub grodu książąt halicko-włodzimierskich. Wysoka na blisko 20 m, powstała na przełomie XI i XII w. i jest uznawana za najstarszą murowaną budowlę we wschodniej części Polski. Wejście znajdujące się na dole zostało...
kościół Narodzenia NMP w Chełmie kościół Narodzenia NMP w Chełmie
W sąsiedztwie grodziska uwagę zwraca biała sylweta kościoła Narodzenia NMP (1735-1756), który pierwotnie był katedrą unicką. Wnętrze trójnawowej bazyliki kryje wybitne dzieło sztuki złotniczej – wykonane ze srebra w warsztacie gdańskiego mistrza antepedium (zasłonę ołtarza). Jest to płaskorzeźba o wymiarach około 1 x 2 m, przedstawiająca scenę hołdu, składanego przed obrazem Matki Bożej Chełmskiej przez dwór Jana Kazimierza po zwycięskiej w bitwie pod Beresteczkiem. Przed kościołem znajduje...
kościół Rozesłania Apostołów w Chełmie kościół Rozesłania Apostołów w Chełmie
W sąsiedztwie chełmskiego rynku (pl. Łuczkowskiego) oglądać można jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów w kraju. Świątynia popijarska pw. Rozesłania Apostołów wzniesiona została między 1753 i 1763 r. według projektu Pawła Fontany. Charakteryzuje się owalną nawą, ogromnym bogactwem polichromii i dekoracjami rzeźbiarskimi w stylu rokokowym. Na cokołach przyfilarowych stoją rzeźby czterech doktorów Kościoła (św. Grzegorza, św. Augustyna, św. Ambrożego i św. Hieronima).
Chełmskie Podziemia Kredowe w Chełmie Chełmskie Podziemia Kredowe w Chełmie
W północnej skarpie posesji kościoła popijarskiego znajduje się wejście do Chełmskich Podziemi Kredowych. Dwukilometrowa trasa pod centralną częścią miasta przebiega na głębokości kilkunastu metrów białymi korytarzami, drążonymi przez chełmskich mieszczan już w XIII w. Podziemia zwiedza się w grupach, z przewodnikiem. Spotkanie z duchem Bieluchem – opiekunem chełmskich podziemi i strażnikiem ukrytych tam skarbów – gwarantowane. Latem należy pamiętać o zabraniu ze sobą ciepłej odzieży – pod...
seminarium unickie w Chełmie seminarium unickie w Chełmie
Na północno-zachodnim stoku Wzgórza Katedralnego w Chełmie znajdują się zabudowania dawnego unickiego seminarium.
cerkiew św. Jana Teologa w Chełmie cerkiew św. Jana Teologa w Chełmie
Nieco dalej za oddziałem muzeum, przy ul. Młodowskiej, uwagę zwracają kopulaste hełmy cerkwi prawosławnej św. Jana Teologa, zbudowanej w latach 1848-1852. Klasycystyczna cerkiew z wydłużoną kopułą i mniejszymi wieżyczkami w jest drugą katedrą prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Dzwonnica cerkwi jest nieco młodsza od świątyni – zbudowano ją w 1868 r. W środku znajdują się cenny ikonostas, dwie kopie obrazu Matki Boskiej Chełmskiej i ikony z XVII-XIX w. Do dziś w Chełmie mieszka kilkaset...
Ruiny zamku w Krupem Ruiny zamku w Krupem
Pierwszy, gotycki zamek w Krupem wzniesiono w XV w., a 100 lat później rozbudował go w stylu renesansowym wojski krasnostawski i marszałek sejmu elekcyjnego w 1587 r., Paweł Orzechowski. Od pożaru w1794 r. budowla systematycznie niszczeje, ale nadal dość dobrze prezentuje się od strony jeziorka. Zamek zachował resztki renesansowego blasku, np. fragmenty renesansowe attyki. Z bliska dawna magnacka rezydencja wygląda raczej smutno, mimo że niektóre fragmenty murów zachowały się w niezłym stanie....
rynek w Krasnymstawie rynek w Krasnymstawie
Prawa miejskie 20-tysięczny obecnie Krasnystaw uzyskał w 1394 r. W następnych wiekach pomyślnie rozwijał jako ośrodek handlowy. Do Krasnegostawu warto przyjechać zwłaszcza w porze „polskiego Oktoberfestu”, czyli Chmielaków – na początku września. To kilka dni imprez kulturalnych i, oczywiście, picia piwa. Zwiedzanie miasta warto zacząć od rynku, który został w 2008 r. poddany kompleksowej rewitalizacji. W jego środku znaleźć można zarys murów XVI-wiecznego ratusza, który spłonął w 1811 r....
Zespół klasztorny jezuitów – Muzeum Regionalne w Krasnymstawie Zespół klasztorny jezuitów – Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Najcenniejszym zabytkiem sakralnym Krasnegostawu jest pojezuicki kompleks klasztorny z kościołem pw. św. Franciszka Ksawerego, wybudowany w stylu barokowym w latach 1605-1715. Bliźniacze wieże zdobiące fasadę zostały dobudowane w 1730 r. Wnętrze świątyni do dziś zachwyca urodą i bogactwem zdobień (cenne polichromie Andrzeja Swacha). Szczególnie interesujące jest jego sklepienie z wyrysowanymi scenami z życia patrona. Ogromny klasztor jest obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego. Można tu zobaczyć...