Wycieczka Żubrza przygoda – wizyta w Białowieży, Hajnówce i Narewce

Wycieczka "Żubrza przygoda – wizyta w Białowieży, Hajnówce i Narewce"

liczba atrakcji: 11
czas zwiedzania: dwudniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków, bliżej natury
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-30 13:58:52

Ocena: 0

Opis:
Jako symbol niezniszczonej przez człowieka natury Puszcza Białowieska zajmuje szczególne miejsce na mapie turystycznej Polski. Jest ostoją darzonego powszechną sympatią i respektem największego ssaka żyjącego dziko w kraju – żubra, zaś trasa wycieczka umożliwi spotkanie zarówno „króla puszczy” i innych lokatorów białowieskich kniei, jako też poznanie tradycji miejscowej ludności pogranicza polsko-białoruskiego.

 
Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy
Po stronie polskiej Białowieski Park Narodowy, a po stronie białoruskiej - Park Narodowy Bieławieżskaja Puszcza zostały uznane przez UNESCO za ? jeden z niewielu na świecie ? transgraniczny obiekt Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Puszcza Białowieska jest ostatnim naturalnym lasem nizinnym Europy. Przez stulecia te tereny były miejscem, w którym spotykały się kultury polska, białoruska, ukraińska, litewska i rosyjska. W granicach Polski Puszcza Białowieska obejmuje obszar ok....
cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy to obecnie najpiękniejszy zabytek architektoniczny Białowieży. Jednak prawdziwe arcydzieło kryje wnętrze świątyni. Znajduje się w niej bowiem oryginalny ikonostas wykonany z… porcelany. Powstał w Petersburgu na życzenie cara Aleksandra III z jednego z najdroższych wówczas materiałów. Do dziś oczy wiernych i turystów cieszą zadziwiające misterne zdobienia i motywy roślinne.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży
W miejscu dawnego pałacyku myśliwskiego stanął budynek Dyrekcji i Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych w Polsce placówek tego typu . Zwiedzanie ekspozycji to ekscytująca podróż przez świat puszczańskiej fauny i flory, prowadzona za pomocą światła i dźwięku. Po kolei wyłaniają się z ciemności różne typy siedlisk leśnych oraz zamieszkujące je zwierzęta z królem puszczy – żubrem – na czele. Całości dopełnia możliwość obejrzenia parku...
Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży
Przy drodze do Pogorzelców stoi niewielki, prywatny Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia. Można tu zobaczyć drewniane obiekty świadczące o przenikaniu się wielu kultur (białoruskiej, polskiej i ruskiej), m.in. wiatrak, chałupy, żuraw, krzyż.
ścieżka edukacyjna „Żebra żubra” w Białowieży ścieżka edukacyjna „Żebra żubra” w Białowieży
Na obrzeżach Białowieży, niedaleko skansenu, warto odnaleźć początek ścieżki edukacyjnej o dźwięcznej nazwie „Żebra żubra”. Nie leży ona co prawda w granicach parku narodowego, jednak pozwala wejść do lasu i za pomocą kilkunastu tablic na drewnianej kładce zapoznać się z różnymi gatunkami roślin. Ścieżka ma ok. 4 km długości i kończy się przy Rezerwacie Pokazowym Zwierząt.
Rezerwat Pokazowy Zwierząt w Białowieskim Parku Narodowym Rezerwat Pokazowy Zwierząt w Białowieskim Parku Narodowym
Aby zobaczyć króla Puszczy Białowieskiej – żubra - oraz inne zwierzęta zamieszkujące teren parku, warto udać się do Rezerwatu Pokazowego Zwierząt. Znajdują się tu oddzielne wybiegi dla poszczególnych gatunków: żubra, łosia, jelenia, sarny, dzika, wilka, rysia oraz żubronia, będącego efektem skrzyżowania żubra z krową. Przed wejściem do rezerwatu na turystów czekają kramy z pamiątkami i wyrobami regionalnymi.
sobór Świętej Trójcy w Hajnówce sobór Świętej Trójcy w Hajnówce
Koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej odbywają się w wybudowanym w latach 70. i 80. XX w. soborze Świętej Trójcy. Jest to nowoczesna i majestatyczna dwupoziomowa cerkiew projektu prof. Aleksandra Grygorowicza z Poznania. Bogaty bizantyjski wystrój wnętrza to dzieło artystów z Grecji i Bułgarii.
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
Zwyczaje i tradycje mniejszości białoruskiej, licznej na południowym-wschodzie Podlasia przybliża niewielkie Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Ekspozycje najwięcej uwagi poświęcają kulturze ludowej i tradycjom Białorusinów (stale ekspozycje: „Zanim chleb położono na stole” oraz „Dzień za dniem”). Obejrzeć tu można m.in. wyszywane tkaniny, ubrania, warsztat tkacki, narzędzia, kufry, żarna. Eksponaty pochodzą z XIX i XX w. Muzeum często organizuje wystawy plastyczne miejscowych twórców. Przy...
Turystyczna Kolejka Wąskotorowa w Hajnówce Turystyczna Kolejka Wąskotorowa w Hajnówce
W czasie I wojny światowej w lasach otaczających Hajnówkę powstała kolej wąskotorowa. Aż do lat 90. służyła ona do przewozu drewna oraz sporadycznych przejazdów pasażerskich. Obecnie kolejka działa wyłącznie jako atrakcja turystyczna na dwóch trasach: Hajnówka–Topiło (11 km) oraz Hajnówka–Postołowo (6 km). Wzdłuż pierwszej trasy wiedzie ścieżka przyrodnicza, na którą składa się osiem przystanków, dzięki którym można podziwiać przyrodę Puszczy Białowieskiej.
cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Narewce cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Narewce
Ozdobą Narewki jest eklektyczna cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, wybudowana pod koniec XIX w. Prowadzi do niej potrójna brama.
cmentarz żydowski w Narewce cmentarz żydowski w Narewce
Warto odwiedzić również cmentarz żydowski na drodze z Narewki do Olchówki, na którym zachowało się około 150 macew. Uwagę zwraca szczególnie jedna z nich – wykonana z labradorytu, rzadkiego kamienia z Kaukazu.